Error
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 42

سومین کنفرانس وزرای قلب آسیا برگزار گردید

  • Thursday, ثور 12 1392
  • نوشته‌شده توسط 
  • اندازه فونت کاهش انداره فونت افزايش اندازه فونت

به تاریخ 6 ثور 1392 برابر با 26 آپریل 2013 سومین کنفرانس وزرای قلب آسیا در چار چوب پروسۀ استانبول در شهر آلماتای قزاقستان برگزار گردید.

این کنفرانس که ریاست مشترک آن را جلالتمآب داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان  و جلالتمآب آقای ارلان ادریسوف وزیر امور خارجۀ جمهوری قزاقستان به عهده داشتند توسط  جلالتمآب آقای نور سلطان نظر بایوف رئیس جمهور جمهوری قزاقستان افتتاح گردید.
14 وزیر امور خارجه و هیئت های بلند رتبه از کشورهای قلب آسیا، 16 وزیر امور خارجه و هئیت های بلند رتبه از کشورهای حامی پروسۀ استانبول و نیز 12 هئیت بلند رتبه از هئیت های سازمان های منطقوی و بین المللی در این کنفرانس اشتراک نمودند.

اولین اجلاس پروسۀ کنفرانس کشورهای قلب آسیا  به تاریخ 2 نومبر 2011  برابر با 11 عقرب 1390 در شهر استانبول ترکیه به راه انداخته شده بود.

در پایان سومین کنفرانس وزرای امور خارجه پروسه استانبول اعلامیه ذیل منتشر گردید:

مقدمه
1.      سومین کنفرانس وزرای قلب آسیا در چار چوب پروسۀ استانبول در شهر آلماتای قزاقستان برگزار گردید. ( اولین اجلاس پروسۀ کنفرانس کشورهای قلب آسیا  به تاریخ 2 نومبر 2011  برابر با 11 عقرب 1390 در شهر استانبول ترکیه به راه انداخته شد) جلالتمآب آقای نور سلطان نظر بایوف رئیس جمهور جمهوری قزاقستان این کنفرانس را افتتاح نمود. ریاست مشترک این کنفرانس را جلالتمآب داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان  و جلالتمآب آقای ارلان ادریسوف وزیر امور خارجۀ جمهوری قزاقستان به عهده داشتند.
2.      14 وزیر خارجه و هیئت های بلند رتبه ازکشورهای قلب آسیا، 16 وزیر خارجه و هئیت های بلند رتبه از کشورهای حامی پروسۀ استانبول و نیز 12 هئیت بلند رتبه از هئیت های سازمان های  منطقوی و بین  المللی در این کنفرانس اشتراک نمودند.
3.      ما، وزرای امور خارجۀ و نمایندگان عالی رتبه از کشورهای قلب آسیا، همراه با کشورها و سازمان های منطقوی و بین المللی  دراین برهه از زمان که برای افغانستان و منطقه حائز اهمیت است، بر این باوریم که پروسۀ استانبول یک خط مشی مهم  گفتگو و تعامل به منظور  یکپارچه سازی تلاش های کشورهای منطقه به  هدف ارتقاء سطح امنیت، اعتماد و همکاری های نتیجه محور، میباشد.  ما مجدداً بر پایبندی خود به اصول و تعهدات مندرج در نتایج کنفرانس استانبول مورخ 2 نومبر 2011 ( برابر با 11 عقرب 1390) و کنفرانس وزرای خارجه کابل مورخ 14 جون 2012 ( برابر با 25 جوزای 1391)  به شمول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و نقش مرکزی و بی طرفانه ملل متحد تصریح مینماییم. ما به این اصول و تعهدات منحیث بنیادی برای توسعۀ همکاری ها و استمرار آن در چارچوب پروسۀ استانبول می نگریم. ما از دولت ترکیه به خاطر آغاز پروسۀ استانبول از طریق میزبانی کنفرانس آغازین آن  و نیز دولت افغانستان به خاطر رهبری این پروسه  از بدو آغاز آن و میزبانی اولین نشست تعقیبی وزرای خارجه  این پروسه  ابراز سپاس مینماییم.
4.      همچنان که ما برنامه های تطبیق تدابیر اعتماد سازیِ توشیح شده در نشست های مقامات ارشد در باکو، کابل و آلماتا که منحیث ضمیمه به این اعلامیه پیوست شده است را اتخاذ مینماییم، اولین مرحله پروسۀ استانبول تکمیل گردیده است و ما این مسئله را تقدیر می کنیم.  ما همچنان تعهد مینماییم که  با افزایش  گام هایی که تا کنون برداشته شده است، پروسۀ استانبول را به مرحله بعدی که همانا ارائه نتایج ملموس از طریق تطبیق تدابیر اعتماد سازی و یکپارچه سازی منافع مشترک از طریق مشورت ها و گفتگوهای سیاسی میباشد، به پیش خواهیم برد.
همکاری های سیاسی
اصول همکاری
5.      با یادآوری از تفاهمات و موافقت های حاصل شده در دو کنفرانس وزرای خارجه قبلی، ما بر تعهد مان به اعتماد سازی ، اطمینان و همکاری بیشتر در منطقه مجدداً تأکید مینماییم. ما بر این باوریم که همکاری های منطقوی باید مبتنی بر اصول و نورم های قوانین بین المللی به شمول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، و اصول مندرج در اسناد بنیادین پروسۀ استانبول که به تاریخ . 2 نومبر 2011 ( برابر با 11 عقرب 1390) در استانبول و به تاریخ  14 جون 2012 ( برابر با 25 جوزای 1391)  در کابل تصویب گردیدند، باشد.
همگرایی منافع منطقوی
6.      امنیت ما به هم مرتبط است. ما معتقدیم که منطقه یک نقش حیاتی را در تأمین ثبات برای افغانستانی صلح آمیز و شگوفا ایفا مینماید، در حالیکه ثبات دراز مدت و شکوفایی در منطقه مستلزم صلح و ثبات در افغانستان میباشد. جامعۀ جهانی و منطقه مسئولیت و منافع مشترک را جهت همکاری  با  افغانستان و کل منطقه دارا میباشد. در عین زمان ما بر این باوریم که حمایت کشورهای فرا منطقه و سازمان های بین المللی و منطقوی که در پروسۀ استانبول دخیل میباشند، برای مؤفقیت این تلاش مشترک حائز اهمیت هستند.  ما از تلاش های جامعه جهانی جهت ترویج یک افغانستان با ثبات، مستقل، شگوفا و دموکراتیک که در اعلامیه یادبوی آستانا از اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سال 2010 نیز بیان شده است، استقبال مینماییم.
7.      منافع مشترک ما از طریق همکاری به بهترین وجه تأمین میگردد نه از طریق رقابت در قلب آسیا. بناً ما پروسۀاستانبول را جهت ایجاد یک خط مشی برای منافع منطقوی مان و نیر منحیت یک منطقۀ قلب آسیای امن و شگوفا که در آن افغانستان یک نقش عمده را منحیث پلی اتصال دهندۀ جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا-آسیا و خاورمیانه ایفا میکند، مورد استفاده قرار خواهیم داد.
امنیت و مبارزه علیه تروریزم
8.      اولین اولویت و نگرانی مشترک ما امنیت است. چالش های معاصر امنیتی و تهدیدات دارای جنبه و تأثیر جهانی بوده و تنها راه ممکن جهت مقابله مؤثر با آنها اینست که کشورها با همدیگر در مطابقت با اصول و میکانیزم های توافق شدۀ همکاری ها، کار نمایند. در این زمینه منحیث نمایندگان یک منطقه ای که از سوی چالشهای امنیتی متأثر ترین منطقه است، ما به کار با همدیگر از طریق پروسۀ استانبول جهت پاسخگویی به چالش ها و تهدیدات مشترکمان متعهد هستیم.
9.      با یادآوری از تفاهمات مشترکمان در کنفرانس قبلی وزرای خارجۀ قلب آسیا، ما بر توافق خود مبنی بر اینکه تروریزم، افراطگرایی و جدایی طلبی و ارتباطات میان آنها برای بسیاری از کشور های ما، منطقه و فرا منطقه باعث بوجود آمدن چالش های جدی  میشوند و تنها از طریق تلاشهای جمعی ما می توان با آنها مقابله کرد، تأکید مینماییم. ما شدیداً استفاده از خشونت به شمول بمب گذاری های انتحاری و هدف قراردادن مکانهای عامه را تقبیح میکنیم چرا که اکثریت قربانیان خشونت های تروریستی و افراطگرایی در منطقه را افراد ملکی بی گناه به شمول زنان و ا طفال تشکیل می دهند. در این زمینه، ما از کشورهای منطقه و فرا منطقه میخواهیم تا تلاش هایشان را برای مقابله با تروریزم به سطوح ملی و چند جانبه، به خصوص با تمرکز بر فروپاشی مراکز  و پناهگا های امن تروریستی و جرایم سازمان یافته، و مختل سازی تمویل، آموزش و تجهیز فعالیت های تروریستی و نیز انتقال غیر قانونی مواد کشنده و انفجاری در امتداد مرز ها، تسریع نمایند.
10.   ما متعهد هستیم تا منحیث یک اولویت، تدابیر ملی و یا جمعی را غرض نظارت و جلوگیری از انتقالات غیر قانونی سلاح ها، مهمات و مواد کشنده و  انفجاری و پیش ساز ها راکه از سوی شبکه های تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند و عواقب سهمناکی را برای افراد ملکی به بار می آورند،  انکشاف دهیم.
مواد مخدر و جرایم سازمان یافته
11.   ما همچنان بر تعهد مان جهت تحکیم همکاری با افغانستان و نیز با دیگر همکاران منطقوی و بین المللی جهت مقابله با تهدید به صلح، امنیت و ثبات در منطقه و تهدیداتی که به صورت جهانی از طریق تولید، تجارت، انتقال و استفاده از مواد مخدر غیر قانونی صورت میگیرد، مجدداً تأکید مینماییم. ما  فداکاری هایی  را که از سوی کشورهای قلب آسیا در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و پیش ساز های آنها صورت گرفته است درک مینماییم.
12.   ما درک مینماییم که چالش های تروریزم  و مواد مخدر با اشکال دیگری از جرایم سازمان یافته به شمول تجارت غیر قانونی سلاح ومهمات، موجودیت شبکه های بین مرزی قاچاق، ترافیک انسان، قاچاق منابع طبیعی، انتقال غیر قانونی و تطهیر پول و فساد سازمان یافته، مرتبط میباشند.  بناً ما به نفع یک منطقۀ امن تر و به خاطر کمک به مبارزه مشترکمان با تروریزم و تجارت مواد مخدر، بر عزم راسخ خویش جهت جلوگیری از فعالیت های شبکه های جرایم سازمان یافته در منطقه از طریق همکاری های دوجانبه و چند جانبه تأکید مینماییم.
مهاجرین
13.   وضعیت مهاجرین که اساساً یک مسئله بشری است، یک چالش جدی را به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورهای قلب آسیا بوجود می آورد.  در این زمینه ما از ایجاد شرایط مساعد برای عودت داوطلبانه و امن مهاجران به شیوۀ منظم و محترمانه  و استقرار مجدد آنها به شیوه پایدار حمایت مینماییم.  با درک خاص از فشارها و فداکاری های زیادی که جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در قسمت میزبانی از میلیون ها مهاجر افغان در طول سه دهۀ گذشته متحمل شده اند، ما  خواستار حمایت بین المللی از کشورهای میزبان مهاجرین هستیم.
فقدان زیر بنا
14.   فقدان زیر بنا و سیستم های ثابت جهت حمایت از تعامل، تبادل و فعالیت های اقتصادی میان کشورهای منطقه  یک مانع استراتیژیک را به دیدگاه برای اتصال در منطقه ای که پروسۀ استانبول آنرا ترویج میکند، ایجاد می نماید. جهت کاهش این معزل، ما بر هدف خود برای اعتماد سازی بیشتر میان کشورهای منطقه، و تسریع تطبیق تدابیری که برای مسافرت و هماهنگ سازی تجارت و طرزالعمل های ترانزیتی و نیز دیگر اشکال تعاملات مشروع میان کشورها تأکید می نماییم. به خصوص تطبیق پروژه های زیربنایی وسیع در وقت معین آن جهت تسهیل تجارت و ترانزیت در قسمت انرژی و اشیاء دیگر باید در اولویت قرار گیرد.
وضعیت در افغانستان
15.  با درنظرداشت وضعیت در افغانستان ما از پیشرفت های چشمگیری که کشور در 11 سال گذشته به آن دست یافته است استقبال میکنیم. ما همچنان از کار مردم و دولت افغانستان و حمایت جامعۀ جهانی سپاسگزاری میکنیم. اساسات بازار اقتصاد بوجود آمد، مؤسسات ملی و نیروهای مسلح  با  استفادۀ مشروع از نیرو ایجاد گردیده است. جامعۀ مدنی شگفته  و حقوق بشر افغانستان در قانون اساسی مطرح گردیده است. در عین زمان ما پیرامون چالش های جدی که هنوز هم افغانستان با آن روبرو است نگران هستیم. ما همبستگی خود را از طریق تعهد دوامدار برای کمک کردن افغانستان در روند انتقال تبارز میدهیم.
16.  ما میدانیم که سال 1392 (2013) یک سال مهم است که در جریان آن افغانستان باید پیشرفتهای قطعی را در بعضی از اولویت های عمدۀ خویش بدست آرد، بشمول تکمیل انتقال مسئولیتهای امنیتی قبل از پایان سال 1393 از آیساف به نیروهای ملی امنیتی افغانستان. ما ختم مأموریت ناتو و آیساف و تغییر نقش آنها را برای کمک به نیروهای ملی امنیتی افغانستان تا قبل از پایان سال 1393 مد نظر میگیریم. ما از قربانی های که مردم افغانستان  و کشورهای که در افغانستان کار کرده اند و از تلاشها حمایت کرده اند تا مؤثریت نیروهای ملی امنیتی افغانستان را تقویت نمایند قدردانی میکنیم. یک افغانستان باثبات، دموکراتیک، و خوشبخت نه تنها آرزوی واقعی مردم این سرزمین است  بلکه یک سرمایۀ مهم برای آیندۀ منطقه در کل میباشد. صلح، آشتی، و یکجاشدن طالبان و گروه های نظامی دیگر از طریق یک روند صلحی که تحت مالکیت افغانها قرار دارد و براساس اصول کناره گیری از خشونت، قطع علایق با گروه های دهشت افگن، حفظ دست آوردهای دیموکراتیک افغانستان  و احترام به قانون اساسی افغانستان  بشمول احکام مربوط به حقوق بشر (کودکان، زنان، و مردان) ،  و برگذاری پیروزمندانۀ انتخابات 1393 ریاست جمهوری باشد از جملۀ مؤلفه های مهم بدست آوردن این آرزوها خواهد بود.
17.  همچنانیکه افغانها امور کامل خود را بدست میگیرند، به عنوان همسایگان و شرکای منطقوی افغانستان، ما تعهد مشترک خویش را مجدداً اظهار میداریم تا حاکمیت، اتحاد، تمامیت ارضی، و استقلال افغانستان را احترام و بصورت یکجایی  هر نوع مداخله در امور داخلی افغانستان را توسط هر کشور و هر کسی که باشد دفع کنیم. ما تعهد میسپاریم که با افغانستان در نبردش با دهشت افگنی و افراط گرایی، در ریشه کن کردن مواد مخدر غیر قانونی، و در ایجاد یک اقتصاد متکی به خود همکار باشیم.
18.  افغانستان در قسمت خود تعهد مینماید تا همکاریهای صلح آمیز را که بصورت دوجانبه مفید است به حیث بخشی از دیدگاه خویش برای آینده با شرکای منطقه یی خود در اولویت قرار دهد و به عنوان سرمایه برای آیندۀ یک منطقۀ  یک پارچه که از نظر اقتصادی با هم متصل باشند مبدل شود. افغانستان تعهد میسپارد  که هیچ تهدیدی را اجازه نمیدهد تا از قلمرو اش متوجه کشور دیگر گردد و از همسایگان خویش نیز همین چیز را توقع دارد.
19.  ما از تعهد افغانستان  برای بلند بردن نقش اقتصادی اش به سطح منطقه  بشمول استعداد اش برای ایفای نقش چهار راه تجارت  و ترانزیت کالاها، خدمات، انرژی و مردم استقبال میکنیم. در این زمینه ما از تکمیل پروژه های زیربنایی  که افغانستان را با همسایگان و منطقۀ چهارطرف اش وصل میکند، بشمول پروژه های انتقال انرژی، پروژه های ترانسپورتی، شبکه های جدید خط آهن و سرک، و همکاری های گمرکی و مرزی، و برنامه های هم آهنگ سازی حمایت میکنیم. همچنانیکه اقتصاد افغانستان عادی میشود و پیشرفت میکند، ما نیز فرصت های چشمگیری  برای سرمایه گذاری به ویژه در ساحات معدن و منابع طبیعی، زراعت، و خدمات و غیره مشاهده میکنیم. استفاده از این فرصت ها نه تنها ثبات افغانستان را برگشت ناپذیر میسازد بلکه در رفاه منطقه در کل نیز ممد واقع خواهد شد.
نقش مؤسسات منطقه یی
اصل علاوه نمودن ارزش
20.  ما میدانیم که روند استانبول به عوض اشکال موجودۀ همکاری های منطقه یی نبوده بلکه از طریق همکاری با آنها  و تکمیل و ایجاد ارتباط با کار آنها در صورت لزوم ارزش بیشتر علاوه میکند. روند استانبول میتواند برای بلند بردن همکاری ها از طریق شناسایی و حمایت کارهای موجودۀ سازمانهای منطقه نیز کمک کند، به ویژه آن کارها و ابتکاراتی که به افغانستان ربط دارد.
21.  ما از تعهد قوی  تمام سازمانهای منطقه یی برای فراهم کردن اشتراک مساعی  با سازمانها و اجتماعات عمومی مربوطۀ بین المللی و منطقوی  در جریان تطبیق اهداف مشترک  استقبال میکنیم. در این زمینه، سازمانهای چون CAREC، CICA، CIS، CSTO، ECO، EEU، OIC، OSCE، RECCA، SAARC، SCO، UNSPECA میتوانند نقش باارزشی را بازی کنند.
تدابیر اعتماد سازی (CBMs)
22.  ما مجدداً تصمیم قوی خود را بیان میداریم که تطبیق سلسلۀ وسیعی از تدابیر اعتماد سازی را که در روند استانبول شناسایی شده اند به عنوان یک راهکار عملی برای ایجاد اعتماد و همکاری به سطح منطقه ادامه میدهیم. در این زمینه  ما از کاری که مقامات ارشد و متخصصین مسلکی ما برای انکشاف برنامه های تطبیقی برای شش تدبیر اعتماد سازی که در صدر اولویت های ما در جلسۀ ما در جون گذشته در کابل انجام دادند استقبال و قدردانی میکنیم، و پلانهای تطبیقی که توسط مقامات ارشد ما برای هر یک از شش تدبیر اعتماد سازی توشیح گردیده است  می پذیریم و آنرا عملی میکنیم که این تدابیر عبارت اند از I . مبارزه علیه دهشت افگنی؛ II. مبارزه علیه مواد مخدر؛ III. مدیریت آفات؛ IV. تجارت، و فرصتهای تجارتی و سرمایه گذاری؛ V. زیربنای منطقه یی؛ و VI. تعلیم و تربیه.
تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه دهشت افگنی
23.  ما از برنامۀ تطبیقی استقبال نموده و آنرا میپذیریم و از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکیه، و امارت متحدۀ عربی برای رهبری کردن گروپ تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه دهشت افگنی  و همچنان از کشورهای اشتراک کنندۀ این تدبیر  برای حمایت فعال از انکشاف این برنامۀ تطبیقی سپاسگزاری میکنیم. ما روی اهمیت اساسی رویارویی با تمویل دهشت افگنی، متلاشی ساختن مخفیگاه های دهشت افگنی و پناه گاه های امن، انتقال غیر قانونی مواد انفجاری و کشندۀ غیر قانونی میان سرحدات، و همچنان تقویت ابتکارات و مؤسسات موجودۀ مبارزه علیه دهشت افگنی در مطابقت با برنامۀ تطبیقی تدبیر مبارزه علیه دهشت افگنی تأکید میکنیم. در عین حال، ما بالای تطبیق به موقع  فعالیت های دیگر که در این پلان گنجانیده شده است تأکید میکنیم، بشمول در میان گذاشتن معلومات و تخصص میان نمایندگی های مربوطۀ دولت های اشتراک کننده، و تنظیم ورکشاپهای تخنیکی و جلسات متخصصین  همراه با تمرکز بالای انکشاف و تقویت بیشتر همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افگنی  در میان کشورهای منطقه. دراین زمینه، در حالیکه  از آمادگی جمهوری تاجکستان و جمهوری ترکیه برای میزبانی از دو فعالیت قدردانی میکنیم،  از دولت های اشتراک کنندۀ دیگر در تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه دهشت افگنی  دعوت بعمل میاوریم تا عین تعهدات را داشته باشند.
24.  با درنظر داشت فوریت چالشهای امنیتی که منطقه با آن روبرو میباشد، همچنانیکه در فوق تذکر یافت، ما از گروپ تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه دهشت افگنی میخواهیم تا به عنوان اولویت بالای مبارزه علیه انتقال غیر قانونی سلاح، مهمات و مواد انفجاری میان مرزی در منطقه، با توجه خاص به افغانستان تمرکز نمایند. ما از ابتکار جمهوری اسلامی افغانستان برای تنظیم مشورۀ خاص بالای این موضوع مهم به عنوان بخشی از پلان تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه دهشت افگنی استقبال میکنیم.
تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه مواد مخدر (CN-CBM)
25.  ما از این برنامۀ تطبیقی استقبال نموده و از فدراسیون روسیه  و جمهوری آزربایجان برای رهبری گروپ تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه مواد مخدر  و همچنان از دولت های اشتراک کننده در این تدبیر بخاطر حمایت فعالانۀ آنها از انکشاف این برنامۀ تطبیقی سپاسگزاری میکنیم.  در حالیکه ما از تلاشها و قربانی های افغانستان و کشورهای همسایه  در قسمت منابع بشری و مالی قدردانی میکنیم،  از تعهد  کشورهای منطقه برای توسعۀ همکاری ها در این ساحه بشمول تقویت کار سازمانهای موجوده، میکانیزمها و ابتکارات، و توسط ایجاد تشریک مساعی در میان آنها استقبال میکنیم. ما روی برنامۀ تطبیقی تأکید میکنیم که مبارزه علیه مواد مخدر  نه تهنا باید محدود به افسار کردن تولید و قاچاق مواد مخدر باشد بلکه جلوگیری، کاهش تقاضا، و فراهم سازی منابع بدیل  معیشت برای دهاقین فقیر را که در کشت آن دخیل هستند نیز دربر گیرد. تمرکز بالای قاچاق مواد پیش ساز مواد مخدر و جلوگیری از فرستادن آن به افغانستان نیز باید در اولویت قرار داشته باشد.
تدبیر اعتماد سازی مدیریت آفات (DM-CBM)
26.  ما این برنامۀ تطبیقی را می پذیریم و از آن اسقبال میکنیم و از جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری قزاقستان برای رهبری گروپ این تدبیر اعتماد سازی، و همچنان از دولت های اشتراک کننده دراین تدبیر اعتماد سازی  برای حمایت فعالانه بخاطر انکشاف این برنامۀ تطبیقی سپاسگزاری میکنیم. ما از تمرکز برنامۀ اول: انجام فعالیت ها و واقعات با درنظر داشت تبادلۀ معلومات و بهترین عملکرد  برای بلند بردن دانش آمادگی ها برای آفات، پاسخگویی، و کاهش خطرات احتمالی آفات؛ برنامۀ دوم: ایجاد یک مکانیزم  برای در میان گذاشتن دانش و تجربه که بر تأثیرات آفات و راهبرد های مدیریت آفات متمرکز است؛ و برنامۀ سوم: انکشاف یک سیستم قوی معلومات و شناسایی  قبلی   خشک سالی ها و خطرات دیگر مربوط به آب استقبال میکنیم.
تدبیر اعتماد سازی تجارت، و فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری (TCI-CBM)
27.  ما این تدبیر اعتماد سازی را می پذیریم و از آن استقبال میکنیم. ما از جمهوری هندوستان برای رهبری گروپ این تدبیر اعتماد سازی  و همچنان از دولت های اشتراک کننده در این تدبیر اعتماد سازی برای حمایت فعالانه از انکشاف این برنامۀ تطبیقی سپاسگزاری میکنیم. ما از تمرکز این برنامه بر تأکید روی نقش افغانستان در زمینۀ رفاه منطقه در آینده استقبال نموده و فعالیت های را که در این برنامه به هدف تأکید روی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان امروزی آمده است تشویق میکنیم. ما بدین باور هستیم که ارتقای اشتراک کشورهای منطقه در استفاده از فرصت ها در افغانستان به همکاریها و رفاه بیشتر منطقه کمک خواهد کرد. در این زمینه ما از ابتکاراتی همچون نشست سر مایه گذاری دهلی در ماه جون 2012 استقبال میکنیم که هدف آن استفاده از فرصت ها برای همکاری های منطقوی در راستای سعادت و پایداری افغانستان و منطقه بود.
28.  ما از کوشش های افغانستان در امر تغییر شکل دادن آن از یک اقتصاد متکی بر کمک ها بسوی یک اقتصاد متکی به تجارت استقبال نموده باور داریم که ظرفیت سازی نهاد های مربوطۀ افغانی بشمول اتاق های تجارت، توسعۀ و فعالیت ملایم زیربنای تجارت و ترانزیت که افغانستان را به منطقه وصل می نماید و فراهمی بهتر افغانستان به دسترسی بهتر به بازار،  به کشور کمک خواهد کرد تا اقتصادش را در جریان دورۀ انتقال و دهۀ تحول تقویت نماید.
تدبیر اعتماد سازی زیربنای منطقوی (RI-CBM)
29.  ما از پلان تطبیق استقبال نموده آنرا تائید می نمائیم و از ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بخاطر رهبری شان از گروه RI-CBM و همچنان از کشور های اشتراک کنندۀ CBM بخاطرسهم فهال شان در تدوین پلان تطبیق، ابراز امتنان می نمائیم. ما از ترکیب این پلان که طیف وسیعی از اولویت های زیر بنایی را در برمیگیرد، بشمول پروژه های بزرگ انرژی همچون پروژه های TAPI و CASA-1000، سرک، خط ریل و بنادر، استقبال می نمائیم. اینها در بر گیرندۀ آن ابتکاراتی خواهد بود که به افغانستان محاط به خشکه پیوستگی هایی را از راه کنونی و ابزار ترانسپورتی چندین شکلی فراهم می نماید. ما همچنان از تاکید این پلان روی سکتور های حاصل خیز دیگر همچون مدیریت آب، مخابرات، و طرح پروژه های بزرگ انکشافی در عرصه های زراعت، معادن و منرال استقبال می نمائیم. ما باور داریم که برای اعتماد سازی و همکاری در منطقه تدبیر بزرگتر از داشتن زیربنایی که مردم را پیوند دهد و تعاملات را تسهیل نماید، بوده نمی تواند. بنابر این، حالا  که اتصالات سرک ها و خط ریل یک اولویت است، کشور های منطقه بائیست همچنان از راه ترانسپورت هوایی و همچنان از راه اشکال جدید زیربنا همچون شبکۀ فایبر نوری که ابزار جدید ارتباطات را تسهیل می نماید، باهم وصل باشند. ما علاقمندی فدراسیون روسیه را در پیوستنش به پروژۀ CASA-1000 با توافق کشور های اشتراک کننده، مد نظر داریم.
تدبیر اعتماد سازی معارف (Ed-CBM)
30.  ما از این پلان تطبیق استقبال نموده آنرا تأئید می نمائیم و از جمهوری اسلامی ایران بخاطر رهبری شان از گروه Ed-CBM و همچنان از کشور های اشتراک کنندۀ این CBM بخاطر سهم فعال شان در تدوین پلان تطبیق ابراز امتنان می نمائیم. ما از رویکرد فراخی که این پلان روی دست گرفته استقبال می نمائیم که نه تنها همکاری در عرصۀ تعلیم و تربیۀ رسمی و غیر رسمی را مد نظر میگیرد بلکه در عرصه های تبادلات و آگهی فرهنگی به مثابۀ پیش شرط ها برای اعتماد سازی بیشتر در سطح منطقه را در بر دارد. در قسمت تعلیم و تربیۀ رسمی، ما روی اهمیت همکاری ها در عرصۀ تحصیلات عالی، به شمول فراهمی بورسیه ها، کمک به پوهنتون ها، و اهمیت آموزش های حرفوی برای پاسخگویی به یک بازار پر تقاضا در افغانستان و منطقۀ دور و بر آن، تأکید می نمائیم. در قرینۀ آگهی فرهنگی، ما روی اهمیت تبادلات در عرصه های ادبیات، هنر، موسیقی و سپورت و تحفظ آثار فرهنگی قابل لمس و غیر قابل لمس و همچنان مراودات میان موسسات رسانه ای، مناظرات میان دانشمندان و رهبران دینی، و همکاری در عرصه های علوم و تکنولوجی.
تأمین از تطبیق موثر تدابیر اعتماد سازی
31.  ما به مأمورین ارشد خویش وظیفه می سپاریم تا از اجرای به وقت و موثر پلان های تطبیق CBM نظارت نموده از آن گزارش دهند. به این منظور، گروه های تخنیکی منطقوی CBM ها باید در طی دو ماه بعد از نشست وزراء در آلماتا تشکیل جلسه دهند تا شود که تطبیق فعالیت هایی که در پلان های تطبیقیCBM  مربوطه در نظر گرفته، آغاز گردد به شمول تأمین بودجۀ لازم برای فعالیت هایی که برای تطبیق آماده اند. بیشتر از آن ما به مقامات ارشد خویش وظیفه می دهیم تا در مواردی که مناسب باشد، CBM های اضافی را برای تدوین و تطبیق تشخیص نمایند.
32.  ما همۀ کشور های اشتراک کننده در CBM ها را ترغیب می نمائیم تا تأثیرات تطبیق CBMرا از راه ترویج  و استفاده از تشریک مساعی میان CBM ها هر قدر که امکان پذیر باشد، به حد اکثر برسانند.
نحوه های تمویل
33.  ما یک بار دیگر اهمیت تطبیق CBM هارا در امر ارائۀ نتایج ملموس بسوی اعتماد سازی و توسعۀ همکاری ها در سطح منطقه، درک می نمائیم. اگرچه اجرای بموقع، موثر و نتیجه بخش این پلان های تطبیق CBM به منابع مالی نیاز دارد. به همین منظور ما به مقامات ارشد خویش وظیفه می سپاریم تا یک تحقیق کارشناسانه ای را از گزینه های مختلف برای یک نحوۀ تمویل بشمول پیشنهاد یک صندوق امانتی، تا هنگام نشست مقامات ارشد  در حاشیه های UNGA در ماه سپتمبر 2013، روی دست بگیرند. بصورت موقت، کشور های اشتراک کننده، همراه با کشور های کمک کننده و موسسات برای هر یک از CBM باید انتظامات ویژه ای را برای تمویل موارد لازم فعالیت های مشخص تحت پلان تطبیق CBM مربوطه، اتخاذ نمایند.
نقش کشور های کمک کننده
34.  ما از علاقمندی با ارزش جامعۀ جهانی برای حمایت شان از پروسۀ استانبول عمقاً قدردانی می کنیم. در این زمینه، ما کمک های ملموسی را به شمول کمک های مالی و تخنیکی انتظار داریم که از سوی کشور ها و موسسات در راستای تحقق پلان های تطبیق CBM های فوق انجام می شوند.
نقش افغانستان
35.  ما با امتنان آمادگی افغانستان را برای کارش به مثابۀ یک نقطۀ ارتباطی عمومی برای پروسۀ استانبول درک می نمائیم، بشمول نشست های متعدد مقامات ارشد، گروه های منطقوی تخنیکی و فعالیت های دیگر.
نتیجه گیری
36.  ما از جمهوری قزاقستان برای میزبانی شان از سومین کنفرانس وزرای پروسۀ استانبول و همچنان از تنظیم "مراسم جانبی" در شهر آلماتا که به در حال تبدیل شدن به یک قطب منطقوی در یورو آسیا در همکاری های چند جانبه میباشد، اظهار قدردانی و امتنان می داریم. ما از رئیس جمهور قزاقستان، جلالتمآب آقای نور سلطان نظربایوف، بخاطر سخنرانی شان در نشست ما و از رهبری شخص خود شان در امر توسعۀ همکاری های منطقوی و اعتماد سازی سپاسگزاری می نمائیم.
37.  ما همچنان از EurAsEC, CIS, CCTS, CARICC,  جمهوری لاتویا، UNDP،UNHCR و IDB سپاسگزاری میکنیم که از سوی جمهوری قزاقستان از ایشان دعوت شده بود تا منحیث مهمان در این نشست اشتراک کنند.
38.  ما با امتنان از علاقمندی جمهوری مردم چین برای میزبانی نشست بعدی وزرای پروسۀ استانبول سپاسگزاری می کنیم و به همین منظور تصمیم می گیریم که چهارمین کنفرانس وزرای قلب آسیا در سال 2014 در چین بر گزار خواهد شد. در عین زمان ما انتظار داریم که اگر امکان پذیر باشد این نشست را در حاشیۀ اجلاس عمومی ملل متحد در نیویورک در ماه سپتمبر 2013 بر گزار نمائیم.
39.  این اعلامیه در شهر آلماتا بروز 26 ماه اپریل 2013 توسط وزرای خارجه و نمایندگان عالی رتبۀ کشور های قلب آسیا تصویب گردید. این کشور ها عبارتند از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری مردم چین، جمهوری هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرغز، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، دولت شاهی عربستان سعودی، جمهوری تاجکستان، جمهوری تاجکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان، و امارات متحدۀ عربی.
40.  این اعلامیه از سوی کشور های مشترک المنافع آسترلیا، کانادا، کشور شاهی دنمارک، جمهوری عرب مصر، جمهوری فنلند، جمهوری فرانسه، جمهوری فدرالی آلمان، جمهوری عراق، جمهوری ایتالیا، جاپان، جمهوری پولند، کشور شاهی ناروی، اسپانیا، سویدن، کشور شاهی انگلستان، ایالات متحده و همچنان اتحادیۀ اروپا (EU)، شبکۀ انکشافی آغا خان (AKDN)، کنفرانس همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی (CAREC)، سازمان پیمان امنیت مجموعی (CSTO)، کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (CICA)، سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)، سازمان همکاری های اسلامی (OIC)، انجمن آسیای جنوبی برای همکاری های منطقوی (SAARC)، ساز مان همکاری های شانگهای (SCO)، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (NATO)،  سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و ملل متحد(UN)، استقبال گردیده و از آن پشتیبانی صورت گرفت.

دفعات مطالعه 1843 مورد
امتياز اين آيتم
(1 راي)

نظرتان را بنويسيد

کامل‌کردن فيلدهاي علامت‌دار شده با (*) ضروري است. کد HTML قابل پذيرش نيست.

  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

آیا مهاجرین افغان بیمه میشوند؟

حاضرین در سایت

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما