گوشه ای از دستآوردهای نوین "افغانستان" (85)

رسانه های آزاد، مشعل دموکراسی نوپای افغانستان Featured
Saturday, سرطان 26 1395

 رسانه های آزاد و آزادی بیان در افغانستان پدیده یی است جدید، اما بالنده و پیشگام که بعد از سقوط رژیم طالبانی در کشور ظهور نمود. در دوره تسلط طالبان ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱، نه تنها هیچ رسانه یی آزاد در کشور وجود نداشت بلکه خبرنگاری آزاد، دسترسی به انترنت، و  رادیو های مستقل نیز ممنوع بوده و هرنوع فعالیت در این راستا جرم پنداشته میشد.  تلویزیون غیر قانونی گردید. تصویر برداری هر موجود زنده گناه پنداشته میشد و گفتگو و مصاحبه آزاد نیز با قید شلاق و زندان ممنوع اعلان شده بود. خلاصه افغانستان کشوری بود بدون صدا وبدون سیما.

بعد از چنین شرایطی در سال ۲۰۰۱ و سقوط رژیم طالبان، برای اولین بار رسانه های آزاد در افغانستان پا گرفت و به سرعت باورنکردنی گسترش یافت. امروزبه اساس آمار دفتر نی بیش از ۱۴۰۰ رسانه آزاد در کشور وجود دارد.  بیش از ۷۵ شبکه تلویزیونی، ۲۰۰ ایستگاه رادیویی، و بیش از ۱۲۰۰ نشریه چاپی در سراسر کشور مستقلانه فعالیت دارند. این در حالیست که در سال ۲۰۰۱، تنها آزادی نسبی خبرنگاری در وجود خبرنگاران و رسانه های خارجی تمثیل می یافت. اما امروز بیش از ۱۲۰۰۰ مرد و زن در رسانه های آزاد افغانستان فعالیت داشته و مشغول خبررسانی، اگاهی دهی، بررسی اوضاع و نظارت بر کارکرد های دولت اند. بیش از دو هزار محصل در بخش های مختلف خبرنگاری و ژورنالیزم در سراسر کشور مشغول آموزش میباشند که آینده رسانه های کشور و دموکراسی نوپای آن را بیشتر تحکیم خواهند نمود.

گرچه این آمار نمایانگر رشد خارق العاده کمی رسانه ها در کشوراند، اما تاثیرات شگرف موجودیت رسانه های آزاد را بیشتر در تاثیرات عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن میتوان دید. موجودیت رسانه های آزاد در افغانستان نقطه عطف است در روند رشد دموکراسی نوپای ما، در نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری و مخصوصا در مبارزه با پدیده سرطانی فساد در کشور.  ضمناً، رسانه های آزاد، برای اولین بار زمینه رفع خلای اطلاعاتی و ارتباطی میان مرکز و پیرامون، میان کابل و ولایات، و میان مردمان و گروه های مختتلف افغانی را به شکل مدنی و دموکراتیک آن فراهم کرده  و زمینه پیوند، گفتگو و گفتمان را میان بخش های گوناگون کشور و قشر های مختلف اجتماعی و سیاسی افغانستان فراهم ساخته است. رسانه های آزاد برای بزرگترین و پویا ترین قشر جامعه ما، یعنی نسل جوان افغان، فرصت تبادل نظر، بسیج، و دادخواهی برای حقوق مدنی ایشان را فراهم نموده است. همچنان، رسانه های آزاد اصل تنوع را در کشور مفهوم بخشیده و  فرصت اظهار فکری و وجودی و هویتی نسل جوان و زمینه اشتراک در روند های دموکراتیک رابرای ایشان مهیا ساخته است. امروز بسیاری از افغان ها آزادانه میتوانند خود را، هویت خود را و افکار خود را  و نگرانی های خود را در فضای رو به گسترش رسانه  ها انعکاس دهند. این پیشرفت ها که تا چند سال قبل رویایی بیش نبود، امروز برای همگان واقعیتی است غیر قابل انکار.

حق آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان تضمین شده است. دولت وحدت ملی افغانستان با درنظر داشت این اصل، همیشه بر شفافیت، آزادی و تحمل پذیری تاکید داشته و با حمایت متداوم معنوی و ایجاد چهارچوب های قانونی از رشد رسانه های آزاد حمایت کرده است. در نخستین هفته های ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح نمود.  ضمناً حکومت وحدت ملی مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را تصویب نموده و وزارت اطلاعات و فرهنگ فعلا آنرا اجرا مینماید. همچنان، تمامی سنخنگویان دوایر دولتی موظف شدند تا هفته چهار روز به شکل مستقیم از طریق رسانه های همگانی کشور و نشر اعلامیه های مطبوعاتی مردم را در جریان کارهای دولتی قرار بدهند. در ماه دلو سال 1394، رییس جمهور محمد اشرف غنی طی فرمانی تمامی مسئولین دولتی را موظف ساخت تا فعالانه با خبرنگاران و رسانه ها در زمینه ارائه معلومات و اطلاعات همکاری کرده و ضمناً نهاد های دفاعی و امنیتی را مکلف نمود تا شیوه های برخورد مناسب با کارمندان رسانه یی را شامل نصاب تعلیمی نیرو های امنیتی سازد. در ضمن به تمام نیرو های امنیتی هدایت داده تا در راستای تامین امنیت جانی کارکنان رسانه ها از هیچ تلاشی دریغ نورزند.  ضمناً نهاد های ذیربط حکومتی ماموریت یافت تا تمامی قضایای قتل خبرنگاران را از سال 2001 به اینطرف بازنگری و مرتکبین آن مجازات شوند.

 رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سالروز تجلیل از آزادی رسانه ها، دوازده تن از خبرنگاران فعال و با ابتکار رسانه های آزاد افغانستان را شخصا با اعطای مدال وزیر محمد اکبر خان و تقدیر نامه ها تقدیر کرد. این اولین موردی بود که مدال وزیر محمد اکبر خان به افراد غیر نظامی داده شد.  در این مراسم، رییس جمهور غنی ضمن تقدیر از خبرنگاران گفت که "بدون شک، مطبوعات آزاد یکی از مهمترین ارکان رشد دموکراسی جوان افغانستان است". او اضافه کرد که "خبرنگاران با گزارش دهی دقیق و متوازن میتوانند نقش اساسی را در نهادینه شدن دموکراسی در افغاستان داشته باشند." رییس جمهور غنی همچنان بمنظور حفظ و گسترش آزادی رسانه ها و آزادی بیان، فردی را بعنوان سفیر آزادی بیان تعیین نمود.

 ضمنا رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی، داکتر عبدالله، رسانه های آزاد را "صدای ملت ما" نامیده و از تعهد خویش برای حفظ امنیت و مصئونیت خبرنگاران و مسئولین رسانه های آزاد  در چندین رویداد اطمینان داده است.

 به اساس گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، در نیمه اول سال ۲۰۱۵ کاهش ۴۳ در صدی در واقعات تهدید و خشونت علیه خبرنگاران نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۴ بمیان آمده که دلیل عمده آن اقدامات دولت وحدت ملی در راستای حراست از آزادی بیان و آزادی خبرنگاری قلمداد میگردد.  از جانب دیگر حکومت وحدت ملی به جهانیان ثابت ساخت که حمایت از رسانه های آزاد و  آزادی بیان در افغانستان با خروج نیروهای بین المللی کاهش نیافته و دولت مصمم است تا بهر قیمت این دست آورد را که حیثیت ارزش ملی را دارد، حفظ و تقویه نماید.

البته با وجود تمام این اقدامات و دست آوردها، هنوز دموکراسی نوپای افغانستان، مخصوصا آزادی بیان و رسانه ها همچنان با مشکلات و خطرات بزرگی مواجه است. بتاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۵، که در تاریخ ما چهارشنبه سیاه  نامیده میشود، طالبان در خونبار ترین حمله  تروریستی علیه رسانه های آزاد، هفت تن از کارمندان تلویزیون طلوع را به شهادت رسانیده و تعداد زیادی را مجروح ساختند. امروز وحشت و خشونت طالبانی کما کان در افغانستان قربانی میگیرد.  رسانه های افغانستان هنوز تا حدی به حمایت های مالی بین المللی وابسته بوده و با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکنند. اما با حمایت دوامدار جامعه بین المللی و تعهد دولت افغانستان در حفظ دست آورد های دهه گذشته میتوانیم بر بیشتر این مشکلات فایق آمده و این دست آورد ها را  جز جدائی ناپذیر ارزش های افغانستان نوین سازیم. 

آیا رفتن یک سوم نفوس افغانستان به مکاتب آینده را دگرگون خواهد ساخت؟ Featured
Saturday, سرطان 26 1395

 گروهی ۲۵ نفری از دختران در صنف درسی کوچکی که با نور آفتاب روشن شده است، در مکتب دولتی در غرب کابل، سطرهای از کتاب درسی زبان دری شان را میخوانند. آنان در حالی که بر چوکی های چوبی نشسته و روی میزهای شان خم شده اند، درسی از کتاب دری را با صدای بلند میخوانند. در پی قرائت درس از سوی استاد شان، آواز قرائت شاگردان در امتداد دهلیز نیمه روشن مکتب میپیچد و فضای خوشآیندی برای آموزش خلق میکند. این شاگردان بین ۹ تا ۱۱ سال سن دارند و در صنف چهارم درس میخوانند.

"من با شور و اشتیاقی تمام درس میخوانم تا روزی داکتر شوم و مردم خود را  تداوی نمایم" مریم نه ساله، که یونیفورم سیاه مکتبش را پوشیده و چادر سفید بر سر دارد، میگوید. "من درس خواندن را دوست دارم  زیرا ما تنها از راه درس خواندن میتوانیم آینده درخشانی را برای خود و کشور خود تضمین کنیم."

مریم یکی از میلیونها شاگرد مکتب است که از مغاره های بامیان تا دشت های قندهار به مکتب میروند. شمار شاگردان مکتب که به ۹.۵ میلیون میرسد، تقریبن یک سوم نفوس این کشور را تشکیل میدهد.

آموزش و پرورش در افغانستان پسا-طالبان یکی از مهمترین دستآورد های این کشور به شمار میآید. در زمان رژیم طالبان در سال ۱۳۸۰، درافغانستان کمتر از ۹۰۰ هزار شاگرد – که تمام شان پسر بودند – به مکتب میرفتند. امروز این رقم بیش از ده برابر افزایش یافته است و دختران تقریبن ۳۸ فیصد –یعنی ۳.۵ میلیون مجموع این شاگردان را میسازند. این شاگردان در شرایطی متنوع از صنف های مجهز با لوازم درسی گرفته تا مغاره ها، خیمه ها، زیر سایه درختان، و حتا در زیر تابش سوزان آفتاب در بخشهای فقیر این کشور درس میخوانند.

بر بنیاد آمار وزارت معارف افغانستان، ۱.۱ ملیون کودک افغان در سال ۱۳۹۵ شامل مکاتب شده اند. این بالاترین درجه شمولیت نسبت به هر زمان دیگری است. مجموعا حدود ۹.۵ میلیون شاگرد در مکاتب کشور درس میخوانند. این آمار یک افزایش بی حد و حصر ۱۱۸۸ در صدی را  در شمار شاگردان نسبت به سال ۱۳۸۰ نشان میدهد. از سوی دیگر شمولیت در پوهنتون ها نیز به بالاترین سطح نسبت به هر زمان دیگر رسیده است و حدود ۳۰۰،۰۰۰ محصل در پوهنتون های دولتی و خصوصی درس میخوانند.

این دستآورد باور نکردنی برمیگردد به کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی، پالیسی های حمایتگرانه حکومت افغانستان، و مهمتر از همه علاقه و خواست مردم افغانستان تا اعضای سازنده جامعه شان باشند و نه بار دوش آن.

پس از امنیت، آموزش و پرورش دومین حوزه هزینه حکومت افغانستان را تشکیل میدهد. یکی از کانون های اصلی توجه حکومت وحدت ملی از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۹۳، ارتقای معارف در کشور بوده است. حکومت وحدت ملی برای حمایت از شاگردان، زیربنا های معارف را بهبود بخشیده است. تنها در سال   ۱۳۹۳ باینطرف، ۱۷۲۰ مکتب، که ۱۱ درصد تمام مکتب های افغانستان را تشکیل میدهد، ساخته شده است. حکومت در سال ۱۳۹۴ بیشتر از ۹۰۰ هزار جریب  زمین را برای ساختن مکتب ها اختصاص داده است. اکنون شاگردان بر اساس یک نصاب تعلیمی معیاری ملی درس میخوانند. حکومت ۳۵ ملیون کتاب درسی را در سال ۱۳۹۴ به مکاتب توزیع کرده است. در همین سال تقریبن ۸۲ هزار معلم در ۴۸ مرکز تربیه و تعلیم معلمان از طریق برنامه های تربیه معلم، آموزش دیده اند. بمنظور افزایش حضور معلمان زن در سطح کشور، حکومت با کمک تمویل کنندگان بین المللی، برنامه ای را آغاز کرده که طی آن تا کنون ۳۰۰ معلم زن را در ولایت های با شمار پایان معلمان زن گماشته است. این معلمان زن نه تنها صنف های شاگردان را تدریس خواهند کرد، بلکه به آموزش دادن معلمان جدید زن نیز خواهند پرداخت تا توازن جنسیتی را در سطح معلمان برقرار کنند.

مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، میگوید: "ما باور داریم که یگانه راه برقراری صلح، امنیت و سعادت در این کشور، پرورش نسل جدید و تحصیل کرده است. به همین منظور، حکومت افغانستان تاکید بسیار بر توسعه و بهبود معارف در افغانستان دارد."

دستآورد افغانستان در عرصه تحصیلات عالی، حکایتی دیگر از موفقیت این کشور است. از سال ۱۳۸۰ به این سو، ۱۲۴ پوهنتون خصوصی تاسیس شده و ظرفیت کمی و کیفی دانشگاه های موجود افزایش یافته است. این پوهنتون ها، که بیشتر در اوقات صبح زود و شام فعالیت میکنند، فرصت های آموزشی هم برای شاگردان تمام-وقت و هم برای آنانی که دارای اشتغال استند، فراهم میکند.

 حمید امانزاد یکی از محصلین پوهنتون های خصوصی چنین میگوید، "از آن جا که من در یک نهاد بین المللی کار میکنم، نمیتوانم در دانشگاه دولتی به دلیل ظرفیت محدود آن برای صنف های شبانه درس بخوانم. از این رو من در دانشگاه کاردان شامل شدم و از ساعت ۵:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح در آنجا درس میخوانم. این به من فرصت میدهد تا هم درس بخوانم و هم کار کنم. به عنوان یک افغان، احساس افتخار میکنم از این جهت که افغانستان شاید تنها کشور منطقه باشد که در آن دروازه های بیشتر پوهنتون های خصوصی از ساعت ۴:۰۰  صبح تا ۱۰:۰۰  شب باز است. این امر آینده کشور مان را رقم خواهد زد، نه خشونت و نه هم فساد."

دستآورد های ملی در عرصه معارف را نمیتوان فقط با ارقام بیان کرد؛ کیفیت معارف نیز دگر گون شده است. نصاب تعلیمی معارف پس از غور و بررسی دقیق از سوی کارشناسان، در هر سه سال بازنگری شده و تغییرات جدید مطابق مقتضیات زمان در آن بمیان میاید.  برای اولین بار در تاریخ افغانستان، دانشگاه های دولتی و خصوصی افغانستان صنف های درجه ماستری را عرضه کردند. بر اساس نظر سنجی موسسه بنیاد آسیایی در سال ۲۰۱۵، ۷۲  فیصد شهروندان از فرصت های آموزشی موجود راضی هستند.

"پس از سه دهه جنگ، ما وارد عرصه پیشرفت شده ایم،" رویا هاشمی، معلم در یکی از مکتب های شهر کابل، میگوید. "نصاب تعلیمی کنونی معارف در افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که در دوران شاگردی مان داشتیم. این امر، و نیز دیدن کودکانی که با شور و اشتیاق فراوان به مکتب می آیند، مرا به آینده افغانستان امیدوارم میسازد."

به دلیل افزایش کیفیت و دستیابی به خدمات معارف سواد در سال های اخیر به گونه دراماتیک بلند رفته است. میزان سواد در سال ۲۰۰۱، ۱۲ فیصد بوده و حالا به ۳۸ فیصد افزایش یافته است. حکومت بیشتر از ۱۵،۰۰۰ کورس سواد آموزی در سرتاسر کشور تاسیس کرده است که شمار شاگردان آنها در سال ۱۳۹۴ به ۴۱۱،۸۴۳ تن میرسید. در تلاشی برای تعلیم خارج از صنف درسی، حکومت ۲۸ برنامه آموزشی رادیویی و ۲۲ برنامه آموزشی تلویزیونی پخش کرده است. با آن که وضعیت سواد در سرتاسر کشور به گونه دراماتیک بهبود یافته است، درجه سواد هنوز پایان مانده است و حکومت در حال برنامه ریزی طرحی پنج ساله برای مبارزه بیشتر در برابر بیسوادی است.

با آن که شمولیت شاگردان در بالاترین سطح نسبت به هر زمان دیگر قرار دارد و وضعیت معارف نسبت به سال ۲۰۰۱ به گونه دراماتیک بهبود یافته است، افغانستان هنوز کار بسیار در پیش رو دارد تا تمام واجدان شرایط در مکاتب شامل شوند و درس بخوانند، و برای تمام شاگردان آموزش های با کیفیت بالا فراهم شود.

"آن چه مرا به آینده این کشور امیدوار میسازد، نه گفتگوهای صلح با طالبان است، نه بهبود سیاست خارجی مان است، و نه هم رشد اقتصادی که علی الرغم تمام مشکلات پدید آمده،" مجیب مهرداد میگوید. "آن چه در واقع مرا به آینده امیدوار میسازد، شمار فزاینده کودکانی است که در تمام ۳۴  ولایت کشور به مکتب میروند."

Tuesday, حوت 04 1394

محمد افسر رهبین

(وابسته فرهنگی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- تهران)

نگاه به تاریخ میرساند که کشورهای ایران و افغانستان، پیوندهای تاریخی و فرهنگی استواری با همدیگر داشته اند، تا آنجا که هر ازگاه در درازای تاریخ قلمروهای واحدی را با هم می ساختند.

شخصیت های بزرگ و بیمانندی چون فردوسی و فرخی ابن سینا و بیرونی فارابی و سنایی و عطار و مولوی و سعدی و حافظ و هزارن دیگر، نه تنها از دیدگاه فرهنگی ـ تاریخی میان این دوسرزمین ها مشترک بوده اند، بل اثر گذاری اندیشه و تفکر این فرزانه گان فرهنگ و دانش انسانی، اکنون نیز در هر دو قلمرو امروزین، دانش گستر و شخصیت ساز اند.

میزبانی جمهوری اسلامی ایران از جامعه ملیونی مهاجر افغانستان در جریان چند دههء پسین و حضور صمیمی و کارگزاری صادقانه و جانبازانهء مهاجران افغان در کنار برادران ایرانی، نشان دهنده همان ریشه های استوار کهن و تاریخی بوده میتواند.

امروزه دولت های این دوکشور و مردمان آن با توجه به همان میراثهای مشترک، در همسایه گی نیک به سر میبرند و داشته های بزرگ تاریخی خود را وجه پیوسته گی سیاسی و دینی امروزین همدیگر نیز میشمارند.

مگر جای دریغ دارد که در چنین روزگار و احوال، هر ازگاه برخی از کارگزاران رسانه های تصویری در ایران به خاطر بی مضمونی و نداشتن سوژه های جالب برای تهیه فیلم و مجموعه های تلویزیونی، به آفرینش هایی دست میزنند که نه تنها با واقعیت های جامعهء افغانستان و افغانستانی ها همخوانی ندارد، بل به گونهء غیر مستقیم کوششی را در جهت «فصل کردن» این دوملت باهم برادر انجام میدهند.

هرچند بخش فرهنگی سفارت کبرای افغانستان در دیدارهایی که با نهادهای فرهنگی و نیز هنگام مراجعه فیلمسازان و کارگردانان سینما و تلویزیون ایران داشته است، آماده گی خود را برای همکاری در زمینه تولیدات مشترک و کارهای مشترک اعلام داشته است، مگر دیده میشود که برخی هنرمندان به گونه ای در ساخت و ساز تولیداتی میپردازند که هیچگونه رابطه ای با واقعیت های جامعه افغانی نداشته و صرف برای ایجاد »لبخند دروغین» برای بیننده ها، میخواهند روابط برادرانه دوکشور را خدشه دار سازند.

در این روزها شبکهء یک سیما به پخش سریالی زیر نام«شیوع» میپردازد که به گونه ای حرمت شکنی در برابر افغانها شمرده میشود. مرد مهاجری که گویا با خود بیماری را به ایران می آورد و مورد تسخر قرار میگیرد و .....

این جای تعجب و پرسش دارد که چرا کارگردانان ایرانی از میان این همه دانشمند و هنرمند و شاعر و نویسنده و مهندس و مخترع که در مهاجران افغانستان وجود دارند، فقط به انتخاب شخصیت های خیالی و کذایی در آثار خود میپردازند؟

باید گفت، هنر متعهد و هنرمند متعهد بیشترینه به جنبه های انسانی مسایل میپردازد و اگر هنر بازتابی از واقعیت نباشد، هنری فراگیر و انسانی نخواهد بود.

باور داریم، هنر و فرهنگ هماره در پی «وصل کردن» است و نباید نشر و پخش آثاری از گونهء «شیوع» رسالت هنر وفرهنگ در جامعهء هنر پرور ایران اسلامی را زیر سؤال ببرد!

Tuesday, عقرب 20 1393

اولین دوره مسابقات پل ماکارونی دانشجویان افغانستانی دانشگاه های ایران در تاریخ 30 مهر در دانشگاه تهران برگزار شد.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48
  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

حاضرین در سایت

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما