چاپ اين صفحه

اشتراک هیئت دیپلماتیک سفارت در مراسم فاتحه مرحوم محمد عاشور عظیمی، دیپلمات ارشد کشور

مکان: مسجد قدس شهر قم

زمان: ساعت 9 الی 12 روز جمعه 13 میزان 1397

مراسم فاتحه مرحوم محمد عاشور عظیمی، دیپلمات ارشد کشور ساعت 9 صبح الی ظهر12 روز جمعه مورخ 13 میزان 1397 مطابق با 5 اکتبر 2018 در مسجد قدس، شهرک امام خمینی در شهر قم با اشتراک هیئت دیپلماتیک سفارت به سرپرستی آقای محمد اسلام دره ای، مستشار سفارت و به شمول آقایان سید نادر پژوهش، سکرتر دوم، محمد حنیف ابراهیمی سکرتر سوم و آقای احمد فرید کاظمی معاون آتشه مهاجرین سفارت برگزار گردید.

دفعات مطالعه 452 مورد
امتياز اين آيتم
(0 راي)
منتشرشده در سفارت