Error
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 42

کنفرانس هفته وار مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه 29 جدی 1392

  • Monday, جدی 30 1392
  • نوشته‌شده توسط 
  • اندازه فونت کاهش انداره فونت افزايش اندازه فونت
تاریخ : یکشنبه 29 جدی ۱۳۹۲

محل:  سالون تشریفات
زمان : ساعت ۱۱:00 قبل از ظهر

بنام خداوند بخشایندة مهربان
 
به کنفرانس خبری هفته وار وزارت امور خارجه بسیار خوش آمدید.
البته ما و شما همه امروز و در جریان دو روز گذشته از حمله تروریستی که در شهر کابل صورت گرفت، متأثر هستیم. بیشتر از همه چیز دیگر این حملۀ تروریستی یک بار دیگر چهرۀ منحوس و شیطانی پدیدۀ تروریزم را به همه مردم افغانستان، منطقه و جهان نمایان ساخت. قسمی که ما در گذشته هم به تکرار گفته ایم مبارزه موثر علیه پدیده تروریزم که نه از خود قوم دارد، نه از خود دین و مذهب دارد، نه پابند به کدام سلسله ارزش های دینی و یا هم انسانی است، نیازمند اتحاد و تلاش های مشترک تمام ملت های دنیا است. ملت افغانستان، دولت افغانستان مبارزه خود را علیه پدیده شوم تروریزم قسمی که در 10-12 سال گذشته انجام داده، ادامه خواهد داد. و البته اعلامیه ایکه دیروز هم از طرف ارگ ریاست جمهوری در این مورد صادر شد، به خدمت همه شما رسیده است.
من صرف می خواستم در رابطه به دو موضوع، کوتاه خدمت شما معلومات ارایه بکنم، موضوعاتی که در کنفرانس خبری هفته گذشته ما در ارتباط به آن ها صحبت کردیم. اولش تدویر جلسه کارمندان ارشد کشورهای قلب آسیا در قالب پروسۀ استانبول در دهلی جدید بود که به تاریخ هفده جنوری، دو روز قبل صورت گرفت. در این جلسه بسیار مهم مقامات ارشد تمام کشورهای عضو پروسۀ استانبول و همچنان کشورهای حمایت کننده پروسۀ استانبول اشتراک داشتند تحت ریاست مشترک افغانستان و جمهوری مردم چین به دلیل این که افغانستان نقش رهبری کننده پروسۀ استانبول را به دوش دارد و جمهوری مردم چین میزبان جلسۀ بعدی وزرای خارجه کشورهای قلب آسیاست.
 در این جلسه بسیار مهم روی چندین موضوع صحبت های مفصل و بحث های مفید در قالب دیالوگ سیاسی صورت گرفت. قسمی که ما هفته گذشته هم یادآوری کردیم در رابطه به موضوع امنیت، بحث همه جانبه صورت گرفت، امنیت منطقه با محوریت افغانستان و در این ارتباط بحث های زیادی در مورد نیاز مبارزه موثر علیه تروریزم و همچنان افراطیت و افراط گرایی صورت گرفت. امروز پدیده تروریزم قسمی که حمله دیروزی نشان داد، نه سرحد می شناسد و نه هم پابند به کدام اصولی است. بناً نیازمند مبارزه مشترک و تلاش های مشترک تمام کشورهای منطقه است، چون یک تهدید مشترک است برای تمام منطقه و جهان.
در رابطه به انرژی به صفت یک عنصر تعمیق و گسترش همگرایی منطقوی در منطقه قلب آسیا صحبت های مفصل صورت گرفت و در این قالب، نمایندگی بانک جهانی در افغانستان یک پریزنتیشن را در رابطه به نقش انرژی به صفت عامل وصل کننده منطقه قلب آسیا یا کشورهای مختلف منطقه بزرگ قلب آسیا یکی با دیگر معلومات ارایه کردند. و در این میان روی دو پروژه بسیار عمده تأکید خاص صورت گرفت: یکی پروژۀ CASA 1000 یا پروژه انتقال برق آسیای میانه از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان که برق جمهوری قرغزستان و جمهوری تاجکستان را در فصل تابستان، زمانی که این دو کشور برق اضافی دارند از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان که در جریان فصل تابستان نیاز بالاتر به انرژی و برق دارد، برق را انتقال می دهد. ما امیدوار هستیم که بتوانیم این پروژه را در یکی دو سال آینده به صورت کامل تطبیق کنیم. همچنان در رابطه به نقش پروژه تاپی (TAPI) یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث ها و صحبت های همه جانبه صورت گرفت و تأکید شد که تطبیق هر دو پروژه نه تنها در تقویت و گسترش همکاری های منطقوی بین کشورهای قلب آسیا نقش عمده خواهد داشت بلکه تأثیر مثبت و سودمندی را بالای بهبود و تقویت همکاری های سیاسی و همچنان بهبود اوضاع امنیتی خواهد داشت.
در رابطه به انتخابات بهار سال آینده در افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی صحبت های همه جانبه صورت گرفت. تمام کشورهای عضو پروسۀ استانبول و کشورهای حمایت کننده پروسۀ استانبول از تدویر انتخابات به وقت، شفاف، عادلانه و همه شمول اعلان حمایت کردند و از طرف رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی معلومات مفصل در رابطه به تمام آمادگی های لازمی که دولت افغانستان و کمیسیون های مستقل انتخاباتی روی دست دارند، در ارتباط به تدویر موثر و موفقانه انتخابات، به اشتراک کنندگان جلسه معلومات مفصل ارایه شد.
 در ارتباط به پروسۀ صلح، تمام اشتراک کنندگان این جلسه مهم یک بار دیگر حمایت خود را از یک پروسۀ صلح تحت رهبری و با مالکیت دولت افغانستان اعلان کردند. و موضوع بعدی که مورد بحث قرار گرفت نقش تدابیر اعتمادسازی شامل پروسۀ استانبول و یا پروسۀ قلب آسیا است. پیشرفت هایی که در مورد تدوین پلان های عمل مربوط به شش تدبیر اعتمادسازی که فعلاً در اولویت قرار دارند، مورد بحث قرار گرفت و امید است که در دو جلسه کارمندان ارشد پروسۀ استانبول که قرار است الی تدویر جلسه بعدی وزرای امور خارجه این پروسه در چین دایر شود، یکی در کابل و دیگری هم در چین تمام مسایل مربوط به تکمیل پلان های عمل یا پلان های تطبیقی تدابیر اعتمادسازی نهایی شود و ما از مرحله پلان گذاری وارد شویم به مرحله تطبیق.
و در رابطه به تاریخ جلسه وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا تصمیم گرفته شد در این جلسه. قرار است جلسه وزرای امورخارجه کشورهای قلب آسیا به تاریخ 29 اگست در شهر تیانجین جمهوری مردم چین دایر شود. و قسمی که من اشاره کردم الی تدویر این جلسه وزرای امورخارجه کشورهای قلب آسیا، دو جلسه کارمندان ارشد یکی در کابل و دیگری هم در چین در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت تا تمام مسایل مربوط به تدابیر اعتمادسازی نهایی شود و همچنان موضوع یک میکانیزم تمویل فعالیت های تدابیر اعتمادسازی رویش تصمیم گرفته شود و به مرحله تطبیقی وارد شود. و همچنان در مورد تمام آمادگی های لازم برای تدویر موفقانه جلسه وزرای امورخارجه در چین صحبت ها و بحث های همه جانبه صورت بگیرد.
موضوع دومی که می خواستم خدمت شما یک اندازه معلومات ارایه کنم به ارتباط به جلسه گروه بین المللی تماس است که یک روز قبل از جلسه کارمندان ارشد پروسۀ استانبول در دهلی جدید صورت گرفت یعنی به تاریخ 16 جنوری. قسمی که شما آگاه هستید گروه بین المللی تماس متشکل است از بیشتر از 50 کشور و سازمان های منطقوی و بین المللی که وقت ناوقت جلسه دایر می کنند. و نقش اساسی گروه بین المللی تماس یک نقش مشورتی است در رابطه به پیشرفت ها و پروسه هایی که در افغانستان جریان دارد. کشورهای عضو این گروپ اظهار نظر می کنند، مشورت می دهند اما کدام نقش اجرائیوی ندارد این گروه و تصامیم اش هم الزام آور نیست. اما یک مجمع بسیار موثر و مفیدی است به خاطر تبادل نظر، به خاطر انجام مشورت های بسیار مهم سیاسی بین افغانستان و تمام کشورهای عمده ایکه  در بیشتر از ده سال گذشته در پهلوی مردم افغانستان بوده اند و در راستای بازسازی افغانستان، در راستای تقویت نهادهای دولتی افغانستان و در راستای تقویت نظام دموکراتیک افغانستان با ما کمک ها و حمایت های مهمی را انجام داده اند. در این جلسه هم در رابطه به تدویر انتخابات سال آینده، در رابطه به پیشرفت تلاش های صلح دولت و مردم افغانستان، در رابطه به اهمیت همکاری های منطقوی و دیگر مسایل عمده صحبت های همه جانبه صورت گرفت. در این جلسه البته در پهلوی معین سیاسی وزارت امورخارجه، وزیر امور داخله کشور جناب داوودزی صاحب هم اشتراک داشتند و در رابطه به تدایر امنیتی انتخابات بهار آینده به اشتراک کنندگان گروه بین المللی تماس معلومات ارایه کردند. همچنان جناب نورستانی صاحب، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و جناب سادات صاحب، رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی هم در این جلسه اشتراک کردند و در رابطه به تدابیر تدویر انتخابات سال آینده معلومات مفصل از آدرس کمیسیون های خود ارایه کردند. همچنین وزیر محترم امور زنان کشور هم در این جلسه اشتراک کردند و در رابطه به نقش زنان در انتخابات سال آینده و همچنان موضوع حقوق بشر و تعهد دولت افغانستان به مسایل حقوق بشری به شمول حقوق زنان، صحبت ها و معلومات مفصل را در این جلسه ارایه کردند.
اگر کدام سوالی باشد بفرمایید.
 
سوال (حسیب، تلویزیون یک): شما در جریان صحبت هایتان از اعلامیه ریاست جمهوری در رابطه به حمله یاد کردید و در اعلامیه ریاست جمهوری هم گفته شد که پیکار با هراس افگنی در افغانستان زمانی موفق خواهد بود که بین قربانی و هراس افگن تفکیک صورت گیرد. آیا هنوز هم پاکستان به نظر شما به نوعی عامل هراس افگنی شناخته نمی شود و اگر واقعاً چنین است چقدر زنگ خطر می تواند برای افغانستان باشد؟ و دوم این که چرا دولت در اعلامیه اش از طالبان نام نبرد در پیوند با این حمله به خاطری که طالبان تنها چند دقیقه پس از حمله مسوولیت را پذیرفتند؟
 
موسی زی: من فکر می کنم اعلامیه مطبوعاتی که دیروز  صادر شد، کاملاً روشن و واضح است و در آن چند نکته مهم منعکس شده است. اول اینکه دولت افغانستان حمله شوم و شیطانی تروریستی را که در کابل صورت گرفت، آن را به شدید ترین الفاظ تقبیح می کند. البته قسمیکه من قبلاً اشاره کردم، موقف اصولی، دایمی و دوام دار مردم افغانستان این بوده که تروریزم نه تنها دشمن مردم افغانستان است، تروریزم دشمن مردم تمام منطقه و جهان است. به همین اساس مبارزه علیه تروریزم و تلاش مؤثر برای محو تروریزم در منطقه و جهان مستلزم همکاری های صادقانه، همه جانبه و عملی تمام کشور های منطقه و جهان است. افغانستان در طول 10– 12 سال گذشته در راستای این مبارزه، در راستای مبارزه علیه تروریزم و افراطیت بیشترین قربانی را متحمل شده است.  تعدادی زیاد مردم بیگناه افغانستان، در این راستاه شهید شده اند، زنان افغان، اطفال افغان، مردان افغان. بیشترین صدمه را از  ناحیه تروریزم البته در ارتباط به پیشرفت اقتصادی کشور، باز سازی کشور متحمل شده است. اما علی الر غم این قر بانی ها، دولت افغانستان و ملت افغانستان  اراده راسخ دارند تا مبارزه خود را علیه تروریزم و افراطیت در این منطقه ادامه دهند.
 موضوع دومی که در این اعلامیه منعکس شده و بسیار واضح و روشن است اینکه مبارزه موفقانه علیه تروریزم زمانی صورت میگیرد که بین قربانی تروریزم و بین عوامل تروریزم یک تفکیک مشخص و روشن وجود داشته باشد. به این معنا که زمانیکه ما در رابطه به تروریزم صحبت میکنیم، یک عمل جنایتکارانه ایکه نه به کدام اصل، نه به کدام  ارزش انسانی و یا دینی و یا کدام اصول دیگر پسندیده بشری متعهد است، باید بین تروریزم ایکه میتواند به صفت وسیله استفاده شود و تروریزم ایکه به مردم ملکی صدمه وارد می کند، تفکیک قایل نشویم. زمانیکه مسئله پدیده شوم تروریزم مطرح می شود، باید تمام کشور های منطقه و خاصتاً کشور های منطقه و متحدین بین الملی کشور های منطقه، یک صدا به صورت صادقانه و به صورت عملی علیه این پدیده مبارزه کنیم. یک درسی که ما از یک دهه گذشته بسیار واضح و روشن آموختیم این است که پدیده ترویزم اگر مهار نشود میتواند بسیار به سرعت پخش و سرایت کند به سرتاسر منطقه.  ما و شما در سال گذشته میلادی که چند روزی از ختم آن میگذرد، شاهد انجام حملات تروریستی در میدان تیانانمین بیجنگ و همچنان در شهر ولگوگراد روسیه بودیم که تلفات ملکی هم داشت و خسارات مالی هم  به بار آورد. ما شاهد حملات تروریستی در افغانستان هستیم. ما شاهد حملات تروریستی در جمهوری اسلامی پاکستان هستیم. ما شاهد حملات تروریستی در تقریبا تمام دیگر کشور های منطقه بودیم در ده سال گذشته به صورت فزاینده. بناً پیام دولت افغانستان، موقف بسیار روشن دولت افغانستان این است که هیچ زمانی باید فکر نشود که تروریزم تنها و تنها مشکلی است که باید تنها مردم افغانستان با آن مبارزه کند، مشکلی است که تنها مردم افغانستان به آن دست پنجه نرم کند، مشکلی است که تنها مردم افغانستان قربانی آن باشد، چون طوریکه ده سال گذشته ثابت ساخته، طوریکه حوادث بسیار روشن و مشخص واضح ساخته، تروریزم نه سرحد میشناسد، نه دین میشناسد و نه مذهب و نه نظام سیاسی را میشناسد. تروریزم یعنی یک عمل جنایتکارانه علیه صلح، امنیت و ثبات بشریت و به عنوان همچون یک پدیده باید علیه آن مبارزه صادقانه و عملی از طرف تمام کشورها صورت گیرد، خاصتاً کشورهای منطقه و اشاره ایکه در اعلامیه دیروزی ارگ ریاست جمهوری به همکاری های عملی جمهوری اسلامی پاکستان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته نمایانگر این است که این سه کشور افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و ایالات متحده امریکا میتوانند که در نتیجه همکاری های نزدیک تر، در نتیجه هماهنگی بیشتر، مبارزه موثرتری را علیه تروریزم و افراطیت در این منطقه انجام دهند. دولت افغانستان از آدرس خود، در این راستا آمادگی عام و تام دارد تا از هر گونه تلاش، از هر گونه ابتکاری که منتج به محو تروریزم و افراطیت در منطقه شود حمایت همه جانبه نماید. به همین دلیل است که ما امیدوار هستیم که در همکاری و هماهنگی نزدیک هم با کشورهای همسایه خاصتاً جمهوری اسلامی پاکستان و هم با متحدین بین المللی ما خاصتاً ایالات متحده امریکا بتوانیم سال 2014 را یک سال صلح، یک سال امنیت و یک سال ثبات نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان و منطقه بزرگ قلب آسیا بسازیم.
 
سوال (مهدی حسینی، تلویزیون آرزو):  در پیوند به حمله انتحاری که شام دیروز در وزیراکبرخان صورت گرفت، سازمان ملل متحد هم در این زمینه واکنش های خود را نشان داده است. هدف حمله کارمندان خارجی بوده است. شما چه فکر می کنید وقتی که این کارمندان خارجی مورد حمله قرار می گیرند، آیا تأثیر منفی بر روابط افغانستان و سازمان ملل به جا نخواهد گذاشت؟ و مورد دیگر همان طوری که شما گفتید قرار است چین میزبان پروسۀ استانبول باشد، شما این پروسه را با توجه به شرایط فعلی که در افغانستان حاکم است  2014 است و هدف پروسه هم تأمین صلح در افغانستان خوانده شده چگونه ارزیابی می کنید؟
 
موسی زی: البته واکنش هایی که به حمله تروریستی روز قبل در کابل صورت گرفته نه تنها از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد بلکه از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد از طرف دیگر کشورها، ایالات متحده امریکا، جمهوری ترکیه و کشورهای بسیار زیاد دیگر به صورت یکسان و همصدا این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیح کردند و سرمنشی سازمان ملل به تعهد سازمان ملل متحد برای ادامه تمام فعالیت هایشان در افغانستان دیروز به صورت بسیار واضح و روشن اشاره کردند. و همچنین اعلامیه یی که از طرف دفتر یوناما در کابل صادر شد به تعهد دوامدار سازمان ملل متحد برای ادامه فعالیت شان در افغانستان اشاره داشت. البته یگانه هدف این حمله دیروزی در پهلوی این که چهره شوم و شیطانی تروریزم را یک بار دیگر به نمایش گذاشت، این است که یک فضای ترس و یک فضای نگرانی را ایجاد کند بین مردم افغانستان و بین جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارد به شمول سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد. اما عکس العمل هایی که صورت گرفته همه در تقبیح این حمله بوده و تمام سازمان هایی که متأثر شدند از این حمله و تمام کشورهایی که شهروندان شان متأثر شدند از این حمله، به تعهد درازمدت خود در راستای مبارزه علیه تروریزم و همچنان کمک و حمایت مردم افغانستان بسیار روشن و واضح بوده است.
در رابطه به میزبانی جلسه وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا در جمهوری مردم چین، ما میزبانی جمهوری مردم چین را از جلسه بعدی وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا به فال نیک می گیریم چون جمهوری مردم چین به صفت نه تنها همسایه در به دیوار افغانستان بلکه به صفت دومین اقتصاد بزرگ دنیا و یکی از کشورهای با نفوذ نظام بین المللی می تواند نقش تعیین کننده یی داشته باشد در راستای تقویت، گسترش و تعمیق همکاری های منطقوی به صورت عملی اش. ما امیدوار هستیم که جلسه وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا در تیانجین چین، قسمی که قبلا اشاره کردم یک نقطه تحول در رشد و پیشرفت پروسه استانبول باشد، تحولی که ما را از مرحله پلان گذاری ببرد به مرحله تطبیق. از نوامبر سال 2011 که آغاز پروسه استانبول است تا به امروز بحث ها، صحبت ها و مباحثات بسیار موثر، همه جانبه و مفصل در رابطه به مسایل ذیدخل در پروسه استانبول صورت گرفته است. امروز تدابیر اعتمادسازی مشخص است، امروز ما روی یک میکانیزم تمویل این تدابیر اعتمادسازی صحبت می کنیم، امروز اجماع بسیار محکم در رابطه به دیالوگ سیاسی مربوط به مسایل امنیتی و مسایل انرژی به پختگی خود رسیده. بناً به باور دولت افغانستان ما امروز در یک مرحله یی هستیم یا در یک مقطع زمانی قرار داریم که باید وارد مرحله بعدی پروسه استانبول شویم که آن مرحله تطبیق تصامیم کشورهای اشتراک کننده با همکاری و حمایت کشورهای حمایت کننده این پروسه است.
 
پوښتنه (د ژوندون تلویزیون خبریال):  داسی راپورونه مو ترلاسه کړی چی په پاکستان کی د ۱۵۰۰۰ څخه زیات افغان کډوال هلته بندیان دی په بیلابیلو زندانونو کی، ویل کیږی چی ۴۰۰ یا ۵۰۰ یی خوشی شی، ویل کیږی چی ځینو کسانو د دی بندیانو په خوشی کولو کی هڅه کړی، تر اوسه پوری د بهرنیو چارو وزارت ددی افغان کډوالو په اړه کوم اقدامات تر سره کړی؟
 
موسی زی: د پاکستان اسلامی جمهوریت سره زموږ همکاری په دی برخه کی ښی دی په منظم ډول باندی روانی دی. البته د شمیر په هکله یی همدا اوس زه دقیق معلومات نه لرم، ولی کولای شو چی دا معلومات راټول کړو او تاسو سره به بیا انشاءالله په دی هکله تماس ونیسو. ولی د بهرنیو چارو وزارت یوه اساسی دنده دا ده چی په بهرنیو هیوادونو کی که هغه پاکستان ده او که نور هیوادونه دی، د خپلو اتباعو پوښتنه وکړ او که چیرته دوی بندیان وی دوی ته هغه لازم قونسلی خدمات چی زموږ په توان کی دی او زموږ مسوولیت ده، هغه ورته وړاندی کړو. د بندیانو شمیر به زه پیدا کړم او انشاءالله تاسو ته به یی بیا انتقال کړو.
 
پوښتنه (د کابل نیوز خبریال): که تاسو ووایی چی د ولسمشر اوباما د کابل او اسلام آباد تر منځ د ستراتیژیکو همکاریو د دفتر د رامنځ ته کولو په اړه که تاسو ووایی چی د دی دفتر ارزښت څه دی؟ او بله خوا د سپینی ماڼی ویاند، جی کارنی ویلی دی چی طالبانو غوښتلی څو د سولی له بهیر سره یو ځای شی، که تاسو ووایی چی دا د افغان شرایطو ته غاړه ایښودل نه دی؟
 
موسی زی: د افغانستان او پاکستان لپاره د استراتیژیک مشارکت د دفتر رامنځ ته کول دا د متحده ایالاتو د دولت تصمیم ده، دوی کولای شی چی د خپلو چارو د پرمختګ لپاره بیلابیل میکانیزمونه جوړ کړی، د دفترونو اداراتو په شمول باندی. هغه څه چی زموږ لپاره مهم دی هغه دا ده چی موږ د متحده ایالاتو سره چی زموږ تر ټولو مهم او تر ټولو لوی نړیوال متحد ده، یوه د اوږد مهاله د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لرو، او د هغه په چوکاټ کی موږ د متحده ایالاتو سره په منظم ډول د ګډ کمیسیون له لاری هم په واشنګتن کی او هم په کابل کی جلسی دایری کړی دی، او دا همکاری او اړیکی به ادامه ولری. که چیری دا دفتر وکولای شی د افغانستان او متحده ایالاتو تر منځ د ستراتیژیکو همکاریو او د ستراتیژیکو اړیکو په تقویت کی او په لا ښه پرمختګ کی ممد واقع شی موږ له هغه څخه هرکلی کوو.
 البته د متحده ایالاتو دولت په تکرار د افغانستان د دولت او ملت د سولی له هڅو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او مهم ټکی دا ده چی موږ وکولای شو یو د بل سره په نږدی همکاری کی، یو د بل سره په نږدی همغږی کی د سولی پروسی د پرمختګ په برخه کی عملی ګامونه پورته کړو، نه یوازی په دوه اړخیزه سطحه کی بلکه د سیمی د نورو هیوادونو سره په همکاری او همغږی کی چی په هغه کی د پاکستان اسلامی جمهوریت هم شامل ده. او دا هڅی به ادامه ولری.
 
سوال (حسین سیرت): در رابطه به دفتر مشارکت ستراتیژیک بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا کمی بیشتر اگر معلومات دهید؟ آیا همین دفتر نیز بخشی از آن راه حلی است است که گفته میشود افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه به پیمان امنیتی به توافقات نزدیک شده است آیا این هم بخشی از آن است و یا از آن جدا است و در رابطه موافقتنامه امنیتی پیشرفته هایی صورت گرفته است؟
 
موسی زی: قسمیکه من در پاسخ سوال قبلی اشاره کردم، اگر ایجاد ، البته ایجاد دفاترمختلف در رابطه به مسایل مختلف تصمیم دولت ها است، دولت های مستقل می توانند که در رابطه به پیشبرد امور و روابط ایشان با دیگر کشور ها، اقدامات لازم را روی دست بگیرند به شمول ایجاد دفاتر و ادارات و میکانیزم های مختلف همکاری. اگر ایجاد دفتر همکاری های استراتیژیک ایالات متحده با افغانستان و پاکستان در راستای تقویت، گسترش و بهبود همکاری ها و  بین افغانستان و ایالات متحده امریکا ممد واقع شود، ما از آن استقبال می کنیم. در غیر آن قسمیکه شما آگاه هستید ما در چارچوب موافقتنامه همکاری های استراتیژیک درازمدت با ایالات متحده امریکا، یک کمیسیون مشترک داریم که جلسات خود را به صورت منظم تا به حال هم در واشنگتن و هم در کابل دایر کرده و ما امیدوار هستیم که بتوانیم جلسه بعدی این کمیسیون مشترک را در آینده نزدیک در سال روان میلادی دایر نماییم تا باشد که از پیشرفت هایی که در همکاری ها و روابط بین دو کشور در چند ماه گذشته صورت گرفته، با هم معلومات شریک نماییم، و در رابطه به اقدامات و قدم های بعدی تصامیم مشترک را اتخاذ نماییم. در رابطه به موافقتنامه دوجانبه همکاری های امنیتی و دفاعی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا قسمیکه ما به تکرار اشاره کردیم دولت افغانستان علاقمند وآرزو مند امضای این موافقتنامه به وقت و زمان مناسب آن است. لویه جرگه مشورتی مردم افغانستان با یک صدا متن مسوده این موافقتنامه را تصویب کردند، البته با در نظر داشت یک سلسله سفارشات و توقعات  مردم افغانستان در ارتباط به تطبیق این موافقتنامه دارد و در ارتباط به تطبیق دقیق و مؤثر این موافقتنامه دولت افغانستان یک سلسله شرایط و ضمانت  ها را به دولت ایالات متحده امریکا مطرح کرده است. صحبت های ما، گفتگوی ما در ارتباط به این شرایط و ضمانت ها با ایالات متحده امریکا جریان دارد.
 


Sultan Faizi, NPR:
Considering the attack on the restaurant, are you concerned that the international community will lose desire and its stake here, while Taliban continues these kinds of attacks to isolate international community?
 
Mosazai:
I addressed the question earlier, but did it in Pashtu and Dari so I will give a summary of that. The Afghan government condemned the terrorist attacks in Kabul in the strongest possible terms, but this attack only demonstrated the evil face of terrorism to the people of Afghanistan, to the people of the region and the people of the international community once again. And it underlines the view of the Afghan government, the need for the honest and result oriented cooperation first and foremost of the countries of this region but also of the whole international community in the fight against terrorism, because terrorism does not know any religion, it does not recognize any humanitarian principles. And that’s why in our view it has to be fought with all the available tools and all available resources. The reactions to this attack across the world whether from the UN Security Council, whether from the UN Secretary General or whether from individual countries and organizations has been unanimous, in condemning the attacks in the strongest possible terms and also in underlining the international community’s long-term steadfast support, friendship and assistance with the people of Afghanistan for the long run.
Of course it’s obvious that terrorists would aim to create an atmosphere of fear and intimidation through senseless and vicious attacks like the one where they killed innocent civilians from different countries and different nationalities. But I think it’s also important to note that attacks like this – and this is not the first attack of its kind and it may not be the last of its kind because the Afghan people have lost tens of thousands of our innocent children, men and women to similar attacks in the past more than 10 years – is to basically reference the unanimous condemnation of this attack by everyone concerned and also reference the emphatic expression of long-term support and cooperation with the people of Afghanistan and also with the government of Afghanistan by everyone concerned. So what we will do going forward is what we have been doing during the past more than 10 years. At least when it comes to the Afghan government and Afghan people we will continue our steadfast and I resolute fight against terrorism because this is not only an evil scourge against the peace, security and stability of the Afghan people but also against the peace, stability and prosperity of the region and the wider international community.

 
سوال (قیومی، افغانستان تایمز):  پیشتر شما در رابطه به پروسه استانبول صحبت کردید که قرار است در جمهوری مردم چین برگزار شود، موضوع اصلی مشکل افغانستان است، باتأسف که مداخلات بیگانه ها به خصوص کشور های همسایه. یکی پاکستان دیگری جمهوری اسلامی ایران است. چرا روی این موضع صحبت نمی شود، آیا شما فکر نمیکند فضای اعتماد بدون این موضوع به وجود بیاید، ما وشما دیروز هم شاهد حملات تروریستی بودیم وهفته گذشته هم. نیرو های امنیتی ما می گویند که این  تروریستان، از مرز  پاکستان این  حملات ساز مان دهی می شود؟ این چنین جلسات وقت کشی و جز ضیاع وقت است  وفریب دادن مردم افغانستان.
 
موسی زی: سوال بسیار مهم است و قسمیکه من قبلاً اشاره کردم بسیار به وضاحت، یکی از محور های اساسی صحبت های پروسه استانبول و خاصتاً جلسه وزرای امور خارجه کشور های قلب آسیا در چوکات پروسه استانبول که قرار است در جمهوری مردم چین در ماه آگست دایر شود، موضوع امنیت افغانستان و منطقه است. تحت این عنوان عمومی امنیت منطقوی با محوریت افغانستان، موضوع تروریزم و افراطیت و نیاز مبارزه عملی و صادقانه علیه تروریزم و افراطیت یکی از مسایل بسیار عمده این بحث ها خواهد بود، مساله رفت و آمد فزیکی تروریستان در منطقه قلب آسیا از یک کشور به کشور های دیگر یکی دیگر از عناوین برجسته این صحبت ها خواهد بود. البته در ارتباط به موضوع امنیت منطقه موضوع پناه گاه های تروریزم و سییستم های حمایوی تروریزم و افراطیت در منطقه یکی دیگر از مباحث عمده این صحبت ها خواهد بود، بناءً این که ما در قالب پروسه استانبول در مدت زمان کمتر از سه سال یا در زمان حدود دو سال این پروسه را از نقطه آغاز به مرحله یی رسانیدم که یک اجماع عمومی بین کشور های منطقه قلب آسیا در رابطه به تهدید مشترک تروریزم، تهدید مشترک افراطیت و افراطگرایی رسیدیم، این یک پیشرفت قابل ملاحظه و ملموس است.
 مهمترین نکته فعلاً قسمیکه من قبلاَ عرض کردم برای دولت افغانستان این است که ما باید از این به بعد وارد مرحله عملی همکاری ها در قالب پروسه استانبول شویم. چوکات های فکری و بحث های محتوایی این پروسه تا اندازه بسیار زیاد به پخته گی رسیده است چه در رابطه به موضوع امنیت و مبارزه علیه تروریزم و افراطیت، چه در رابطه به تقویت همکاری های اقتصادی، چه در ارتباط به تقویت همکاری ها مرتبط با مبارزه با آفات طبیعی، چه در ارتباط با موضوع مبارزه علیه مواد مخدر ، چی در ارتباط با موضوع تقویت و گسترش همکاری های مربوط به آموزش و تعلیم و تربیه بحث ها و صحبت ها به یک پختگی بسیار خوبی رسیده است. ما باید از این به بعد به مرحله تطبیقی و مرحله عمل وارد شویم  و به همین دلیل است که ما تدویر جلسه وزرای کشور های قلب آسیا را در جمهوری مردم چین به فال نیک می گیریم چون باورمند هستیم دولت چین که یک دوستی تاریخی با مردم و دولت افغانستان دارد در پیشرفت این پروسه و وارد شدن پروسه استانبول به مرحله تطبیقی آن نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داشته باشند.
 
سوال (احمد فرشاد لامح، تلویزون آریانا): گفته میشود هیاًت بلند پایه امریکایی به منظور مذاکرات میان افغانستان و واشتگتن وارد کابل میشود آیا چنین است اگر چنین باشد این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
 
موسی زی: امروز که من با شما صحبت میکنم هیچگونه پلان در رابطه به  همچو سفری وجود ندارد.


 
Qasim, CBS:
The minister of interior yesterday called on Washington to send a high delegation to Kabul as soon as possible to conclude the BSA. What’s your stand and position on that?
 
Mosazai:
Well, minister Daudzai is a senior minister in this government and I think what  he said is abundantly  clear. So I am not going to either second-guess or provide any further commentary on the very clear message that he had.

 
سوال (محمد نادر واعظی، صدای افغان و روزنامه انصاف): رادیوی بین الملی فرانسه به نقل از روزنامه هشت صبح گزارش را به نشر رسانده است مبنی به اینکه تعداد از دیپلوماتان وکارمندان وزارت خارجه افغانستان در سفارت و قونسلگری های افغانستان در ایران برای بعضی از دستگاه های دولتی ایران جاسوسی میکنند، خواستم نظر شما را درین رابطه داشته باشیم، تشکر.
 
موسی زی : این گزارش ها را ما مطالعه کردیم البته تحقیقات مقدماتی را که ما انجام دادیم بر میگردد به صدور یک سلسله تصادیق برای افرادی که ثبوت تابعیت یا شهروندی افغان شان کامل نبوده و یا هم سوال بر انگیز بوده. البته این بر میگردد به مسله مهاجرین که از طرف آتشه های امور مهاجرین مربوط به وزارت امور مهاجرین صورت میگرد اما وزارت امور خارجه برای بررسی و تفتیش این موضوع یک هیأت با صلاحیت را تعیین کرده و این هیأت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و از تمام فعالیت هایی که صورت گرفته در قونسلگری های افغانستان در مشهد و زاهدان آنها بررسی ها و تفتیش خود را انجام خواهند داد و بر اساس گزارش این هیأت و سفارشاتی که درین گزارش خواهد بود وزارت امور خارجه و درکل دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصامیم لازم را در جهت اصلاحات ضرور و دیگر مواردی که لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد.
مننه، تشکر.

دفعات مطالعه 4303 مورد
امتياز اين آيتم
(1 راي)
منتشرشده در افغانستان
عنوان برچسب‌ها

نظرتان را بنويسيد

کامل‌کردن فيلدهاي علامت‌دار شده با (*) ضروري است. کد HTML قابل پذيرش نيست.

  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

حاضرین در سایت

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما