افغانستان (170)

افغانستان، ایران و هند موافقتنامۀ ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار را امضا نمودند Featured
Tuesday, جوزا 04 1395

 ۳ جوزای ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، داکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نارندرا مودی صدراعظم هند، عصر امروز موافقتنامۀ سه جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار را در شهر تهران به امضا رساندند.

سپس سران سه کشور در یک نشست مشترک حضور یافتند و در خصوص اهمیت منطقه ترانزیتی و ترانسپورتی چابهار و گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان سه کشور صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی طی سخنانی گفت که چابهار سمبول گسترش مناسبات میان افغانستان، ایران و هند می باشد، چنانکه گذشتۀ سه کشور بر پایۀ ارتباطات مؤثر گره خورده است.

رئیس جمهور گفت، دیدگاه ما این است که آسیا در حال تغییر به براعظم اقتصادی می باشد و تحرک بزرگ آسیا، موجب ثبات و رفاه بین المللی خواهد شد. وی افزود که آسیا هنوز خانۀ فقیرترین مردم جهان است و ما منحیث رهبران مردم مکلف هستیم،  تا زندگی مردم فقیر را بصورت اساسی تغییر دهیم.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که امروز جغرافیه، سرنوشت نیست و ارادۀ همکاریها میتواند این جغرافیه را تغییر دهد. وی افزود که همکاری های ما از چابهار آغاز شد و ختم آن در گسترش همکاری های فرهنگی، اقتصادی و منطقوی خواهد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد که ارادۀ ما در عمل پیاده میشود زیرا این پروژۀ بزرگ اقتصادی از مرحلۀ نظر گذشته و بزودترین فرصت به جاده مواصلات مشترک همه جانبه مبدل خواهد شد.

رئیس جمهور گفت، قرار است در سال های آینده ۶۰ تریلیون دالر بصورت بین المللی در بخش زیربناها سرمایه گذاری گردد که قسمت اعظم آن در آسیا سرمایه گذاری خواهد شد. وی اضافه کرد که زیر بنا مدیریت میخواهد و ارادۀ ما برای مدیریت آن بصورت اساسی مستحکم می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که تمام منطقه در این همکاری مشترک سهیم هستند و آسیای مرکزی، اروپا و چین شامل این دیدگاه و اراده مشترک می باشند و روسیه نیز جز این دیدگاه و همکار خوب اقتصادی ما به شمار میرود.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که بعضی کشورهای منطقه صادرات شان تروریزم است و صادرات افغانستان، ایران و هند امید، باورمندی، رفاه و همکاری منطقوی می باشد.

در این نشست داکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت، بعد از برداشتن تحریم ها از روی ایران و ایجاد  فضای جدید، کشورش آماده است تا همکاری‌های خویش را با کشورهای منطقه مخصوصاً با افغانستان و هند گسترش دهد و زمینۀ همکاری های بیشتر در عرصه های مختلف میان کشورها بوجود آید.

رئیس‌ جمهور ایران گفت، امضا موافقتنامه سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند زمینه ساز تقویت اقتصاد و تجارت سه کشور خواهد بود و باعث همکاری در سایر بخش ها میگردد.

در این نشست نارندرا مودی صدراعظم هند گفت که امضأ موافقتنامه سه جانبۀ افغانستان، ایران و هند میتواند تاریخ منطقه را تغییر دهد و بنیاد همکاری میان سه ملت و دولت باشد. وی افزود که با بهربرداری از چابهار، اقتصاد، تجارت و صنعت منطقه رشد خواهد کرد.

صدراعظم هند گفت که افغانستان از این مسیر به راه مطمئن تجارتی و اقتصادی دست میابد و چابهار فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت و منتج به اتصال آسیای مرکزی، جنوبی و اروپا میگردد.

رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ایران و صدراعظم هند دیدار کرد Featured
Tuesday, جوزا 04 1395

۳ جوزای ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با داکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران  و نارندرا مودی صدراعظم هند بگونۀ جدا گانه در شهر تهران دیدار کرد.  

حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن عرض خوش آمدید به رئیس جمهور غنی، بر تقویت همکاری ها میان دو کشور تأکید ورزیده گفت که امنیت و ثبات ایران متکی به امنیت و ثبات افغانستان می باشد.

روحانی گفت، آنانیکه خون مردم بیگناه را به زمین میریزند نمیتوانند ادعای نزدیکی به خدا کنند و اعمال شانرا از این طریق توجیه نمایند.

رئیس جمهور ایران گفت که یک توافق نامه جامع مبنای تحرک و ازدیاد همکاری ها میان افغانستان و ایران می باشد و در حکومت قبلی این قراردادها امضا گردیده بود و حالا روی عملی شدن آن باید کار صورت گیرد.

رئیس جمهور گفت در قسمت آب های حوزۀ هریرود مشکلات وجود دارد که مایه نگرانی ما گردیده است.

رئیس جمهور ایران گفت که 1.5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد به ایران زندگی دارند که جهت حل این مشکل راه ها جستجو گردد. وی گفت که این را نیز درک میکنیم که افغانستان در سال گذشته از لحاظ امنیتی به مشکلات مواجه بوده است و امیدواریم امسال این مشکل برطرف گردد.

در مقابل رئیس جمهورغنی گفت که یک کمیته کاری به خاطر نهایی سازی بسته حل مشکلات تعیین گردیده است و آمادگی های مقدماتی صورت گرفته و اسناد گذشتۀ تاریخی حوزۀ هریرود را مطالعه نمودیم. وی افزود که  پس از مشوره با پارلمان هیئتی موظف میشود تا در زمینه همراه با ایران وارد مذاکره شود.

رئیس جمهور گفت شورای عالی مهاجرت، وزارت امور مهاجرین را توظیف نموده است تا ارقام دقیق مهاجرین افغان را در ایران سروی نماید و در روشنایی آن تصمیم اتخاذ شود. وی گفت که ما خواهان قانونمند شدن حضور مهاجرین افغان در ایران هستیم تا حقوق شان تأمین گردد.

رئیس جمهور افزود که یکی از اصول انکشاف و تقویت روابط ما سرحدات و امنیت کشور است و توقع ما داشتن سیاست مشترک در زمینه عناصر تهدید آمیز می باشد.

 رئیس جمهور گفت مردم ما همواره خواهان وضاحت در مورد تعریف دوست و دشمن می باشند و افغانستان مانند ایران حدود و خطوط سرخ دارد. رئیس جمهور کشور گفت اساس سیاست خارجی افغانستان همکاری های منطقوی می باشد.

در دیدار رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و نارندرا مودی  صدراعظم هند، هردو جانب در خصوص تقویت روابط  مخصوصاً همکاری های مشترک اقتصادی و مبارزه با تروریزم  منطقوی و بین المللی بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس جمهور کشور از همکارهای کشور هند مخصوصاً در عرصه امنیتی و فراهم نمودن هلیکوپتر به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز قدردانی نمود و خواهان ادامه همکاریها در بخش های مختلف با افغانستان گردید.

در پاسخ صدراعظم هند گفت که وی بخش امنیتی حکومتش را توظیف نموده است که راه های  فراهم نمودن بیشتر هلیکوپترها را به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان جستجو نماید.

رئیس جمهور غنی در اخیر گفت، پروژه های بزرگ زیربنایی که هند در زمینۀ اعمار آن همکاری نموده است، مانند بند سلما و تعمیر ولسی جرگه به بهربرداری سپرده شده است و تداوم این همکاریها باعث گسترش روابط میان دو کشور می گردد.

سفیرکبیرافغانستان در تهران با تاجران افغان ملاقات نمودند Featured
Sunday, حمل 29 1395

دکتور نصیر احمد نور، سفیرکبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، روز دوشنبه مورخ23حمل1395 مطابق 11اپریل2016 با جمع بزرگی از تاجران افغان که برای بازدید از بندرچابهار به ایران سفر کرده بودند، در مقر سفارت ملاقات نمودند.

در ابتدا آقای سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات با ابراز خرسندی از ملاقات با دکتور نور سفیر کبیر افغانستان، سال نو را نیز به ایشان تبریک گفت و افزود که جمعی از تاجران افغان به دعوت آقای حامد علي مباركي، مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار، از این بندر دیدن نمودند. تاجران افغان در این سفر از بندر چابهار، صنایع پتروشیمی، اسکله های شهید بهشتی و کلانتری دیدن نمودند و با مسئولین بندر چابهار و آقای علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز ملاقات داشته اند.

آقای خطیبی در ادامه گفت که در خلال این بازدید دو شرکت افغانی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بندر چابهار اعلان داشتند و تاکید نمودکه این بندر برای افغانستان یک مسیر جدید و کوتاه بوده و هزینه انتقال کالاها را به افغانستان و متقابلاً از افغانستان به بازارهای منطقه و جهان پایین میآورد.

در ادامه آقای حاجی عبدالله آرزو، مشاور اتاق تجارت و صنایع هرات گفت: سفارت افغانستان در تهران یکی از ابر سفارتخانه های ما می باشد. روابط نزدیک دو کشور، مراودات بالای اقتصادی و حضور میلیونی مهاجرین ما در ایران باعث می شود که سفارت ما در تهران نسبت به تمام سفارت خانه ها پرکارتر باشد.

وی افزود امروز ما با ایران روابط وسیع اقتصادی داریم و طبیعتاً تاجران ما به مشکلاتی نیز مواجه میشوند و به سفارت که خانه خودشان است مراجعه می کنند و انتظار داریم سفارت و همکاران شما همانگونه که در گذشته همکاری داشته اند بعد از این نیز در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشند. با اطمینان میتوانیم بگوییم که جناب سفیر از بدو ورود به ایران کارهای فراموش ناشدنی، خالصانه و صادقانه ای را برای هموطنان مهاجر، تاجران و همه اتباع افغانستان انجام داده است و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

دکتور نور سفیر کبیر افغانستان ضمن خوشامدید به تاجران گفتند که حضور و تشریف آوری شما را به خانه خودتان خیرمقدم می گویم و امیدواریم در کارهایتان و خدمت رسانی به هموطنان ما موفق باشید.

ایشان بیان داشتند که چابهار برای افغانستان، برای هند وبرای کشورهای آسیای میانه اهمیت دارد. طبیعتا در قدم اول اهمیت اش برای ایران است که گذشته از فواید اقتصادی و اشتغال زایی، وزنه استراتیژیک ایران را در منطقه بالا می برد.

سفیر کبیر افغانستان با اشاره به روابط نزدیک و رو به جلو دو کشور افغانستان و ایران گفتند که ما با ایران در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه ها همکاری وسیع و گسترده داریم و با برداشته شدن تحریم ها و فضای پسا برجام این همکار ها تقویت خواهند شد.

دکتور نور در رابطه به مشکلاتی که برخی از تاجران به آن مواجه می شوند اشاره داشتند که تلاش شود قبل از امضا و انعقاد قرار دادهای تجاری، با نهاد های ذیربط در داخل و همچنین بخش تجاری ما و مشاورین اقتصادی و حقوقی مشورت صورت گیرد وتاجران عزیز از مفاد و نتایج آن کاملا ًآگاه باشند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود اما بازهم اگر مشکلی باشد سفارت و همکاران ما در بخش تجاری همیشه همکاری نموده و ما بازهم تاکید مینماییم که با تاجران عزیز همکاری جدی داشته باشند.

در این ملاقات آقایان محمد فاضل اسلمی سکرتر دوم و مسئول بخش صدور ویزه، احمد فرید قیومی معاون آتشه تجاری و محمد رضی الهام سکرتر سوم و مسئول مطبوعات سفارت نیز حضور داشتند. 

اطلاعیه برگزاری بازی فوتبال افغانستان - سنگاپور در ورزشگاه تختی تهران Featured
Saturday, حمل 07 1395

بدینوسیله به اطلاع عموم مهاجرین عزیز افغان در ایران می رساند که دیدار افغانستان - سنگاپور از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملتهای آسیا 2019 از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 10 فروردین 1395 مطابق با 29 مارچ 2016 در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

Saturday, جدی 19 1394

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه ایشان بعد از معایینه تاسیسات بندر و استماع گزارش توضیحی مسوولین به دانشگاه آزاد اسلامی در چابهار رفت و در مجلسی که برای استقبال از رئیس اجرائیه و هیئت همراه ترتیب شده بود اشتراک نمود. در این نشست بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرودملی هردو کشور٬ آقای مبارکی مسوول منطقه آزاد چابهار صحبت نمود.

حامدعلی مبارکی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، تشریف آوری رئيس اجرائیه و مهمانان را خیرمقدم گفت و حضور رئيس اجرائیه را در استان سیستان و بلوچستان فرصتی برای رشد٬ توسعه روابط اقتصادی٬ فرهنگی و گامی به سوی ثبات منطقه دانست. آقای مبارکی در صحبتهای خویش افزود: آغاز کار این بندر میتواند هر دو کشور را در امر رشد و توسعه یاری رساند. آقای مبارکی از حضور بیش از ۱۰۰ شرکت افغانی و حضور بیش از ۳۰۰ تن از تاجران کشور با خانواده‌های شان در چابهار خبر داد و از وزیرتجارت افغانستان دعوت نمود تا برای بحث پیرامون چگونگی استفاده از سهولتهای بندر به چابهار سفر نماید.

سپس آقای علی اوسط هاشمی والی ولایت سیستان و بلوچستان صحبت نمود و به نوبت خود تشریف آوری رئیس اجرائیه و هیئت همراه ایشان را به ایران٬ استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار خیرمقدم گفت و ابراز امیدواری نمود حضور رئیس اجرائیه کشور گامی به سوی رشد و ثبات منطقه باشد. آقای هاشمی در صحبتهای خویش از همکاری مشترک٬ نگاه واحد به سرمایه‌های مشترک معنوی و مادی میان دوکشور٬ تعمیر پل دوم ابریشم٬ تاسیس کونسلگری ایران در نیمروز٬ واردات افغانستان از طریق بندر چابهار٬ تاسیس بازارچه‌های آزاد در مناطق مرزی و آمادگی ایران برای صادارت نفت و گاز به افغانستان خبرداد.

آقای محمد سعید نژاد معاون وزارت راه و شهرسازی ایران صحبت نمود و به تفصیل در باره تاریخچه٬ ظرفیت و تاثیرات اقتصادی بندرچابهار گزارش داد و خواهان اجلاس سه جانبه میان افغانستان٬ هندوستان و ایران برای عملیاتی ساختن طرح استفاده از بندر چهابهارگردید.

دکتور عبدالله عبدالله رئيس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به سخنرانی پرداخت و با سپاسگزاری و تشکراز پذیرایی و استقبال گرم جمهوری اسلامی ایران و مسوولین استان سیستان و بلوچستان گفت: در دو روز گذشته مهمان برادران خویش در جمهوری اسلامی ایران بودیم. در این جریان به توافق‌های نیز دست یافتیم که از جمله میتوان به آغاز کار کمیسیون مشترک و امضای سه سند همکاری اشاره نمود.

رئيس اجرائيه کشور در ادامه صحبتهای خویش افزود: در این سفر مقام رهبری٬ رئيس جمهوری ایران٬ وزرای خارجه٬ داخله و سائر مقامات حکومت به ادامه همکاری و حُسن همجواری با افغانستان به خصوص در بخش اقتصادی و امنیتی تاکید کردند.

رئيس اجرائیه همچنان افزود: جمهوری اسلامی ایران در جهاد٬ مقاومت ملی و مرحله بازسازی در کنار مردم افغانستان ایستاد و همکاری نمود. ما از این بابت از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم.

رئیس اجرائیه در بخش دیگر از صحبتهای خویش گفت: مشترکات تاریخی٬ دینی و فرهنگی، دو کشور را باهم پیوند میدهد و رابطه و دوستی میان ایران و افغانستان ناگسستنی است.

رئيس اجرائیه کشور همچنان در صحبتهای خویش علاه کرد: سیاست حکومت وحدت ملی اقتصاد محور است و همکاری و رابطه نیک با ایران در محور اساسی سیاست کشور ما قرارداد. افغانستان به اهمیت این بندر وقوف کامل دارد و بر اهمیت آن یک بار دیگر در امر رشد وتوسعه منطقه تاکید میکنیم. بندر چها بهار برای افغانستان٬ آسیای میانه و هندوستان از اهمیت فوق العاده برخوردار است. از شما که به نمایندگی از همه ما در این بندر سرمایه گذاری نموده اید قلبا سپاسگزاری میکنیم. حالا وقت آن رسیده است که ما سهم خویش را در امر توسعه و عملیاتی شدن این برنامه عملی سازیم.

رئيس اجرائیه همچنان در صحبتهای خویش افزود: این بندر پیام آورصلح٬ کار و توسعه برای منطقه است. دیدن از بندر و تاسیسات آن برای من و هیئت همراهم امید تازه ای ایجاد کرده است. این گام بسیار ارزشمند و آینده نگر٬ ما را به آینده منطقه بیشتر از پیش امیدوار میسازد.

رئيس اجرائیه کشور همچنان در صحبتهای خویش از تلاشهای آقای هاشمی در ایجاد رابطه با ولایتهای همجوار سیستان و بلوچستان و سفر به ولایت نیمروز قدردانی نمود و به همکاری بیشتر میان این ولایتها تاکید نمود.

در ختم نشست٬ رئیس اجرائیه در ضیافتی که به افتخار وی و هیئت همراه ایشان در هتل لیپارو ترتیب شده بود اشتراک نمود و بعد از آن در نشستی با تاجران و فعالان اقتصادی افغانستان برای ارزیابی مشکلات و تقاضاهای آنان در منطقه چابهار صحبت نمود.

Saturday, جدی 19 1394

دکتور عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه جمهوری اسلامی افغانستان به ادامه سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۴ با هئیت همراه خویش از میدان هوایی مهرآباد به بندر و منطقه آزاد چابهار در ایالت سیستان و بلوچستان رفت.

طیاره حامل رئیس اجرائیه کشور قبل از ظهر به میدان هوایی کنارک در نزدیکی بندر چابهار به زمین نشست و از سوی آقای علی هاشمی والی ولایت سیستان و بلوچستان٬ امام جمعه و نماینده مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران٬ آقای مبارکی مسوول منطقه آزاد چابهار٬ آقای مجتبی جنرال قونسل افغانستان در زاهدان و تعدادی از بزرگان و شخصیتهای منطقه به گرمی استقبال گردید.

سپس کاروان حامل رئيس اجرائیه و هیئت همراه ایشان به طرف بندر شهید بهشتی در چابهار حرکت نمود و بعد از مواصلت به بندر٬ در نشست مختصری مسوولین تشریف آوری رئيس اجرائیه کشور را به چابهار خیرمقدم گفتند٬ در باره بندر توضیحات ارایه کردند و در باره توسعه و برنامه‌های آینده به رئیس اجرائیه کشور به صورت مفصل گزارش دادند.

مسوولین بندر چابهار را نزدیک بندر به افغانستان خوانده و آن را روزنه امید برای باز شدن راه‌های بحری و تجارت به افغانستان تلقی نموده و همکاری کامل خویش را در این زمینه ابراز داشتند.

رئیس اجرائیه کشور و هیئت همراه ایشان شخصا از بندر و تاسیسات آن دیدن و از مسوولین در این مورد معلومات خواستند.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48
  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

آیا مهاجرین افغان بیمه میشوند؟

حاضرین در سایت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما