افغانستان (180)

اشتراک و سخنرانی سفیر کبیر افغانستان در جشنواره بزرگ صلح و سلامت Featured
Friday, ثور 28 1397

زمان: چهارشنبه 26 ثور 1397

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در جشنواره بزرگ صلح و سلامت که با همکاری انجمن مطالعات بین الملل صلح افغانستان و انجمن علمی مطالعات صلح ایران و با حضور سید محمد امین قانعی راد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ مجتبی مقصودی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و محمد جواد سعادت، متخصص و پژوهشگر حوزه سلامت و دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران به تاریخ چهارشنبه مورخ 26 ثور 1397 مطابق با 16 می 2018 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید، اشتراک نمودند.
در این نشست سفیر محترم کشورمان ضمن عرض تبریک و ابراز خرسندی از تشکیل کمیته صلح و سلامت، از تلاش های صورت گرفته برای این ابتکار مهم و مفید تشکر و قدردانی نمودند. ایشان چنین ابتکاری را جزو نخبه گری دانستند و اظهار داشتند واژه سلامت، شامل سلامت همه جانبه می شود چنانکه سلامت یک کشور و یک ملت، سلامت تفکر و اندیشه در یک کشور و نیز سلامت اخلاق و گفتار و کردار نیک با دیگران همگی در حوزه سلامت جای میگیرند و یک کشور بدون صلح و سلامت راه سعادت را نمی پیماید و تامین سلامت هم بدون امنیت دشوار می باشد. ایشان یکی از مسایل بسیار مهم جامعه امروز ما را جنگ و نیاز آن به صلح دانستند و تاکید نمودند که در مقطع كنوني كشور اولويت مفهوم صلح به معناي قطع جنگ است اگرچه این مفهوم به مراتب گسترده تر از نبودن جنگ ميباشد كه بايست براي تحقق آن مستمرا تلاش صورت گيرد.
دوکتور نور با تاکید بر نقش مهم نخبگان در سازندگی کشور اظهار داشتند: نخبگان بایستی به دور از تعصب، اصلاح گر و مصلح باشند و برای مصدر خدمت شدن و آوردن صلح به کشور بایستی از بیماری تعصب دوری جویند و فارغ از این امر باشند. ایشان با مثال زدن صلح حدیبیه؛ تعامل نیک، رفتار نیک و مباشرت نیک با مردم را وظیفه هر انسانی در دنیا دانستند و یکی از راه های رسیدن به صلح پایدار را همدیگرپذیری عنوان داشتند و بر نقش موثر مطالعه و کسب دانش برای رسیدن به این امر تاکید نمودند.
آقای جمال انصاری مسئول امور دانشجویی سفارت افغانستان در تهران نيز جناب سفير را در اين جشنواره همراهي مي نمود.

اشتراک و سخنرانی سفیر کبیر افغانستان در نشست آغاز به کار میز افغانستان کمیته ملل انجمن علوم سیاسی ایران Featured
Thursday, ثور 20 1397

زمان: چهارشنبه 19 ثور 1397

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی


دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان و آقای احمد هارون نجم پور، مستشار وزیر مختار و معاون سفیر افغانستان در تهران در نشست آغاز به کار میز افغانستان کمیته ملل انجمن علوم سیاسی ایران که با حضور دکتور فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان و اساتید ایرانی از جمله دکتور جعفر حق پناه دبیر علمی میز افغانستان انجمن علوم سیاسی ایران و دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران به تاریخ چهارشنبه مورخ 19 ثور 1397 مطابق با 9 می 2018 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید، اشتراک نمودند.
در این نشست سفیر محترم کشورمان ضمن عرض تبریک و ابراز خرسندی از تشکیل میز علمی افغانستان، از تلاش های صورت گرفته برای این ابتکار مفید و بجا تشکر و قدردانی نمودند. ایشان در خصوص اهمیت وجود چنین مراکزی اظهارداشتند که بحث تشکیل اتاق های فک و مراکز تحقیق در بسط روابط دو کشور و آن هم از سوی نخبگان، یک ضرورت و یک نیاز و یک مصلحت می باشد که هرچند این اقدام بسیار خوب دیر صورت گرفته اما بازهم اقدام مبارکی است و امیدواریم برنامه ها و دستاوردهای در شأن روابط و پيوندهاي دو کشور همسایه، هم فرهنگ، همکیش و همسرنوشت داشته باشد.
دوکتور نور با اشاره به مشترکات بین دو کشور ایران و افغانستان خاطر نشان ساختند که فرصت یا نعمت همزبانی موجود بین دو کشور، فرصت گفتگو را در همه سطوح میان نخبگان، مقامات و اقشار مختلف مردمان دو کشور فراهم میکند. ایشان با تاکید بر نقش موثر نخبگان افزودند یکی از عوامل عمده سعادت یک ملت و پیمودن راه تعالی و ترقی، نقش سازنده و مثبتی است که نخبگان و بخصوص نخبگان فکری ایفا می کنند و بهتر خواهد بود که نخبگان ما توجه شان به این امر مهم باشد که ما چگونه می توانیم از وضع موجود به وضع مطلوب انتقال پیدا کنیم و برای آسیب شناسی درست این مسائل، طرح کارا داشته باشند.
دوکتور نور، سفیر محترم کشورمان با بیان اینکه نخبگان باید فارغ از هرگونه قید و بند سیاست و سود و زیان زودگذر باشند، تاکید نمودند نخبگان باید به وضعی بیندیشند که شایسته این دو ملتی است که مشترکاتً شان در سطح بین الملل بی نظیر است و ما متناسب با این مشترکات باید به آن سطحی از روابط برسیم که در سطح منطقه و بین الملل بی نظیر باشد و برای این منظور ما نه تنها به یک میز و یک اتاق بلکه ممکن است به ده ها مراکز و اتاق های فکر و تجزیه و تحلیل نیاز داشته باشیم که فارغ از حاشیه های سیاسی، با فكری آرام و با تلاش وتحقيق بتوانند اوضاع مختلف را تجزیه و تحلیل نمایند و روشنگر و کمک کننده مراجع سیاستگذار و مقامات تصمیم ساز باشند.
سفیر محترم کشورمان با اشاره به اهمیت فوق العاده دو کشور ایران و افغانستان برای یکدیگر، این دو کشور را امتداد و مکمل یکدیگر دانستند و اظهار داشتند که نخبگان ما باید برای ارتقای روابط دوکشور دید استراتژیک آینده نگر داشته باشند. ایشان وجود مهاجرین و بخصوص نسل جدیدی که در ایران تحصیل کرده اند را يك فرصت برای ایران دانست؛ فرصتی که شاید دیگر تکرار نشود.
دوکتور فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه نیز ضمن ابراز امیدواری از تاسیس میز مطالعات افغانستان در انجمن علوم سیاسی ایران در جهت گشودن باب جدیدی از روابط علمی و پژوهشی میان دو کشور؛ مهمترین دلیل مغفول ماندن افغانستان در ابعاد شناختی جمهوری اسلامی ایران را سیاست نگاه به غرب و نگاه به خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند که باعث شده تا افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و جنوب آسیا تقریباً از عرصه های پژوهشی در ایران مغفول بمانند.
احمدهارون نجم‌پور مستشار وزیر مختار و معاون سفير جمهوري اسلامي افغانستان نیز ضمن اشاره به مشترکات میان دو کشور ایران و افغانستان آگاهی کاذب از مشترکات و وجود خطای استراتژیک در شناخت موجود بین دو کشور را عامل دوری دو کشور عنوان کردند.

در پایان این نشست از تابلوی نام میز افغانستان رونمایی شد و با تقدیم تحفه ای به رسم یادبود از حضور سفیر و معاون ایشان قدردانی به عمل آمد.

دیدار و ملاقات سفیر کبیر افغانستان با نماینده ویژه دولت سوید در امور افغانستان و پاکستان و هییت همراه ایشان Featured
Thursday, ثور 20 1397

 زمان: چهار شنبه مورخ 19 ثور 1397

مکان: مقر سفارت

دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران ظهر روز چهارشنبه مورخ 19 ثور 1397 مطابق با 9 می 2018 با آقای Lennart Linner، نماینده ویژه دولت سوید در امور افغانستان و پاکستان و هییت همراه ایشان در مقر سفارت دیدار و ملاقات نمودند.
در این نشست دو طرف در رابطه با مسئله صلح، نحوه آمدن صلح در افغانستان و روند تحکیم و پیشرفت صلح در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنین گفتگو در رابطه با آثار صلح بر کشورهای همسایه و منطقه و بخصوص مسائل مربوط به پروسه صلح کابل و کنفرانس امنیتی افغانستان در تاشکند از دیگر موضوعات مورد تبادل نظر در این ملاقات بود.

نشست وزیر محترم تحصیلات عالی افغانستان و هیئت همراه با حضورداشت سفیر کبیر افغانستان با نمایندگان محصلان افغان از اقشار و ولایات مختلف در ایران Featured
Monday, ثور 03 1397

زمان: عصر روز شنبه مورخ 1 اردیبهشت 1397

مکان : مقر سفارت

نشست وزیر محترم تحصیلات عالی افغانستان و هیئت همراه با حضورداشت سفیر کبیر افغانستان و دیپلمات های سفارت با نمایندگان محصلان افغان از اقشار و ولایات مختلف در ایران عصر روز شنبه مورخ 1 اردیبهشت 1397 مطابق با 21 اپریل 2018 در مقر سفارت برگزار گردید.
در این نشست دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران ضمن عرض خیر مقدم به وزیر محترم و هیئت عالی رتبه همراه ایشان در رابطه با وضعیت، چالش ها و فرصت های تحصیلی فراروی دانشجویان مهاجر افغان در ایران صحبت نمودند. ایشان افزودند حضور وزیر محترم تحصیلات عالی کشور و هیئت محترمشان شرایطی را فراهم نموده تا اقشار مختلف دانشجویان مهاجر افغان در ایران، مسائل و مباحث اشان را مستقیماً با ایشان در میان بگذارند. سفیر محترم کشورمان در ادامه ضمن تأکید بر آن که خواست ها و مسائل محصلان و دانشجویان عزیز جزء اولویت های کاری سفارت می باشد، توضیحاتی را در خصوص تلاش ها و اقدامات سفارت به منظور تسهیل و رفع مسائل و مشکلات محصلان مهاجر افغان در ایران ارائه نمودند. در این نشست نمایندگان محترم دانشجویان نیز به بیان مسائل و دغدغه هایشان پرداختند.
جناب آقای پوهنمل دکتور خواجه عمری، وزیر محترم تحصیلات عالی کشورمان نیز ضمن استقبال از حضور محصلان عزیز و شنیدن مسائل و خواست هایشان، اضافه نمودند که محصلان عزیز باید در آینده نزدیک مسئولیت های توسعه و آبادنی کشور را بر عهده بگیرند.
وزیر تحصیلات عالی کشورمان در این نشست در رابطه با همه موضوعات مطرح شده توضیح داده و افزودند که در موارد مورد نیاز پیگیری های لازمه صورت خواهد گرفت. ایشان از دیدارها و صحبت های خویش در این رابطه با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران یاد نموده و زمینه های مساعد همکاری های علمی، آموزشی و تحصیلی و تسهیلات ارائه شده را میان دو کشور ارزشمند برشمردند.

ملاقات سفیر کبیر افغانستان با نماینده جدید ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان Featured
Wednesday, حمل 22 1397

 

 

 

زمان: چهار شنبه مورخ 22 حمل 1397

مکان: مقر سفارت

دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران ظهر روز چهارشنبه مورخ 22 حمل 1397 مطابق با 11 آپریل 2018 با آقای هایدو اکبه، نماینده جدید هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) در مقر سفارت دیدار و ملاقات نمودند.
در این نشست دو جانب در رابطه با مسئله صلح، نحوه آمدن صلح در افغانستان و راه های تحکیم صلح و امنیت در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنین گفتگو در رابطه با آثار صلح بر کشورهای همسایه و منطقه و بخصوص مسائل مربوط به پروسه صلح کابل و کنفرانس اخیر امنیتی افغانستان در تاشکند از دیگر موضوعات مورد تبادل نظر در این ملاقات بود.

 

 

 

دیدار و ملاقات سفیر کبیر افغانستان با استاد عزیزالله شفق و داکتر عباس بصیر و هیئت همراه ایشان Featured
Tuesday, حوت 15 1396

 زمان: بعد از ظهر روز یکشنبه 13 حوت 1396

مکان : مقر سفارت

دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران روز یک شنبه مورخ 13 حوت 1396 مطابق با 4 مارچ 2018 با استاد عزیزالله شفق از بنیان گزاران حزب وحدت اسلامی، داکتر عباس بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و جمعی از اعضای ستاد مرکزی و مردمی شهید مزاری در مقر سفارت دیدار و ملاقات نمودند.
در ابتدای این نشست جناب استاد شفق از اشتراک دکتور نور در بیست و سومین مراسم سالگرد شهید مزاری که به همت اعضای ستاد مرکزی و مردمی شهید مزاری در آرامگاه امام خمینی برگزار گردید، قدردانی نمودند. ایشان همچنین ضمن تقدیر از سهولت های فراهم شده در ارائه خدمات مختلف قونسلی به مهاجرین افغان در ایران، سفارت را خانه مشترک تمامی شهروندان افغان عنوان کردند و آن را مظهر تجسم یک ملت دانستند که وجود شخصیت اندیشمند و مردمی همچون سفیر کشورمان بر غنای آن افزوده است. ایشان تأکید داشتند روابط گسترده سفارت با مردم در عین رضایت ایشان از سفارت ارزشمند بوده و ما به داشتن چنین نمایندگی هایی افتخار می کنیم.
جناب داکتر بصیر نیز ضمن اظهار سپاس از همکاری ها و تلاش های سفارت برای ارائه خدمات شایسته به مهاجرین افغان در ایران، از حضور پررنگ سفیر محترم کشورمان در مجامع مختلف مهاجرین افغان در ایران به نیکی یاد نمودند. ایشان در ادامه در رابطه با روندهای کاری امور مختلف قونسلی و سهولت های فراهم شده در بخش مهاجرین و محصلان افغان در ایران صحبت نمودند.
دوکتور نصیر احمد نور سفیر کبیر و نماینده فوق العاده کشورمان نیز ضمن عرض خیرمقدم و خوشآمدید به حاضرین در رابطه با فعالیت ها و امور سفارت در بخش های مختلف قونسلی توضیحاتی را ارائه نمودند. ایشان خاطر نشان ساختند که سفارت افغانستان در تهران علی رغم مشکلات مکانی و حجم کاری زیاد، خدمات مختلفی را به جمعیت میلیونی مهاجرین افغان در ایران ارائه می کند و در تلاش هستیم که این محدودیت ها را نیز با کمک گرفتن از خدمات اینترنتی و گسترش فضای کاری سفارت مرتفع سازیم. ایشان همچنین در خصوص پروسه های تمدید پاسپورت های خانوار و صدور پاسپورت های ماشین خوان و اقدامات سفارت برای ایجاد زمینه رفت و برگشت مهاجرین به کشور نیز معلوماتی ارائه دادند.
سفیر محترم کشورمان همچنین خاطر نشان ساختند که مسائل مربوط به محصلان و دانشجویان افغان در ایران همیشه برای ما یک اولویت بوده و برای پیگیری مسائل و دغدغه های ایشان همواره تمام تلاش و توان خویش را بکار گرفته ایم و امیدواریم در آینده نیز زمینه برای ارائه تسهیلات هرچه بیشتر به ایشان فراهم شود.
دکتور نور در پایان بار دیگر از حضور میهمانان گرامی در سفارت تشکری نموده و اطمینان دادند که از مشورت های همچون شخصیت های فهیم برای بهبود بیش از پیش امور استقبال و استفاده می نمایند.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48
  • افغانستان
  • قوانین افغانستان

سؤالات متداول

برای دریافت پاسپورت چه مدارکی لازم است؟

تمامی اتباع افغانستان مطابق قوانین ملی از جمله قانون پاسپورت مستحق دریافت پاسپورت برای مسافرت به

ادامه...

پروسه ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان چگونه است؟

اتباع کشورهای خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت خدماتی و یا تجارتی و یا هم باز نمودن

ادامه...

چگونه می توان نکاحنامه دریافت کرد؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور نکاح خط:

 

ادامه...

چرا به سوالات طرح شده پاسخ داده نمیشود؟

آن دسته از بازدیدکنندگان سایت که تمایل دارند پاسخ سوالاتشان را دریافت نمایند میتوانند به قسمت تماس

ادامه...

روال تأیید اسناد و مدارک تحصیلی چگونه است؟

مدارک و  اسناد تحصیلی که ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا جمهوری اسلامی

ادامه...

برای دریافت ویزه افغانستان چه باید کرد؟

متقاضیان ویزه جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند جهت دریافت فورم و طی مراحل درخواست ویزه از شنبه الی

ادامه...

آیا مهاجرین افغان بیمه میشوند؟

حاضرین در سایت

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نشانی

تهران - عباس آباد - خ پاکستان - نبش کوچه چهار پلاک 2    

 تلفن : 88737050 - 5040 8873             فکس: 88735600                  ایمیل: info(at)afghanembassy.ir

 

لینکهای مرتبط با ما