سفارت افغانستان - تهران - سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان
تقدیم كاپي اعتمادنامه سفير جديد جمهوري اسلامي افغانستان به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران Featured
Friday, جدی 15 1391

به تاريخ 11 قوس 1391، جناب دكتور نصير احمد نور، سفير كبير جمهوري اسلامي افغانستان كاپي اعتماد نامه خويش را به وزيرامور خارجه جمهوري اسلامي ايران تقديم نمود.

 

Friday, جدی 15 1391

تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 3 جدی 1391 جلسه شورای امنیت ملی، موضوع ایجاد دفتر طالبان در قطر و پروسه صلح را مورد بحث قرار داد.

Friday, جدی 15 1391

در جلسه شورای امنیت ملی، مورخ 11 جدی 1391 تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مرحله چهارم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی مورد بحث قرار گرفت.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/afghanemba/domains/afghanembassy.ir/public_html/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48
Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase